Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Unikátní památka UNESCO – katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory je konventním chrámem bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách. Spolu se sedleckou kostnicí tvoří tento chrám ucelený komplex nejstarší části Kutné Hory. Katedrála byla vystavěna mezi lety 1290 – 1320 a kombinuje severofrancouzskou gotickou katedrální architekturu s německými prvky.


Informace

Po husitském vpádu v 15. století zůstala katedrála v ruinách, přesto působila natolik monumentálně, že získala v roce 1681 označení "Splendissima Basilica" - nejskvostnější bazilika. Na přelomu 17. a 18. století byla katedrála řádem cisterciáků opravena v barokně-gotickém stylu Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Ten do stavby vetkl světově unikátní samonosné stavební prvky – klenbu zvanou "česká placka" a točité schodiště. Po zrušení Sedleckého kláštera Josefem II. a etablování tabákové továrny v jeho bývalých budovách začala katedrála sloužit jako římskokatolický farní kostel.

V chrámu najdeme vzácné umělecké památky, např. obrazy Petra Brandla, Michaela Leopolda Willmanna, Jana Kryštofa Lišky aj. Katedrála má přístupné první podkroví, jímž je možné projít až na kůr západního průčelí. Chrámová pokladnice ukrývá jeden z nejvzácnějších klenotů střední Evropy – originál Sedlecké monstrance. Podle posledních poznatků se jedná o jednu z nejstarších dochovaných gotických monstrancí na světě.

duben - září: 9:00 - 18:00

neděle: 11:00 - 18:00

říjen - březen: 9:00 - 17:00

neděle: 11:00 - 17:00

* Katedrála je otevřena denně kromě Štědrého dne, Velkého pátku a Bílé soboty.

Katedrála dospělý dítě

student

senior

ZTP

Jednotlivé vstupné 50 Kč 30 Kč

Rodiče s dětmi

Skupina 8+ osob 40 Kč 25 Kč

Katedrála + Kostnice dospělý dítě

student

senior

ZTP

Jednotlivé vstupné 120 Kč 80 Kč

Rodiče s dětmi

Skupina 8+ osob 115 Kč 75 Kč

Vstupenky v Sedlci nelze zakoupit přímo v památkách, ale pouze online nebo v prodejně u informačního centra Zámecká 279. Prodejna vstupenek zavírá 15 minut před zavírací dobou památek!

3TOP Kostnice, Katedrála

Chrám sv.Barbory dospělý student

senior dítě

ZTP

Jednotlivé vstupné 220 Kč 155 Kč 130 Kč

Trasa výletu

Obtížnost:
Vzdálenost: km