Kutnohorsko Kolínsko Turistická Oblast

Logomanuál

Stanovy a příspěvkový řád

Stanovy

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu 2020

Výroční zprávy

2022

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022

ROZVAHA ve zkráceném rozsahu 2022

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu 2022

2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

ROZVAHA ve zkráceném rozsahu 2021

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu 2021

2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019–2020

ROZVAHA ve zkráceném rozsahu 2020

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu 2020

2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019–2020

ROZVAHA ve zkráceném rozsahu 2020

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu 2020

Zápisy z valných hromad

2022

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 17. 3. 2022

2021

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 17. 6. 2021

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 25. 11. 2021

2020

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 11. 6. 2020

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 17. 9. 2020

2019

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE SPOLKU 29. 4. 2019

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 27. 6. 2019

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 6. 11. 2019

Ke stažení

Strategie produktů cestovního ruchu na území oblasti Kutnohorsko a Kolínsko

Marketingový plán 2023