Kutnohorsko Kolínsko Turistická Oblast

Královské
město Český Brod

Český Brod je gotické město, které založil s největší pravděpodobností pražský biskup Jan I. ve 12. století jako trhovou osadu na stezce, která spojovala Prahu s jižní a východní Evropou. Na město jménem Biskupský Brod byla osada povýšena pražským biskupem Janem III. z Dražic po polovině 13. století. Současně udělil městu právo na hradby.

Díky obchodnímu a cestovnímu ruchu a rozsáhlému zemědělskému zázemí se Biskupský Brod stal velmi brzy důležitým obchodním, tržním a ubytovacím střediskem. Počátkem 14. století se již užívá pozměněné místní jméno Český Brod, aby se tak rozlišilo od Německého Brodu, který ležel na stejné obchodní stezce.

Charakter Českého Brodu jako biskupského a arcibiskupského města skončil během husitských válek, ve kterých samo město hrálo významnou úlohu. Následně byl roku 1437 Český Brod povýšen Zikmundem Lucemburským na královské město a dal mu dnešní znak. Následný hospodářský rozkvět byl v roce 1512 přerušen, když město silně poškodil velký požár. Během třicetileté války pak bylo město dvakrát vypleněno a to ho na dlouhou dobu silně hospodářsky i populačně poznamenalo.

Mezi nejdůležitější historické památky města patří chrám sv. Gotharda, pozdně gotická samostatně stojící zvonice a stará radnice čp. 1. Pod domy historického jádra města jsou dodnes z větší části zachované staré gotické sklepy a spojovací podzemní chodbový systém. Sklepní prostory pod městem byly budovány pravděpodobně pro potřeby skladování potravin, nápojů a úkrytu různých cenností. Později, když bylo město napadeno husitskými vojsky, poskytovalo podzemí úkryt před nebezpečím. V současné době je odkryta část tohoto podzemí, ale z důvodů rekonstrukce jsou tyto prostory pro návštěvníky až do odvolání uzavřeny. Významnou památkou jsou i středověké hradby.

Český Brod je město, které stojí za návštěvu i jako výchozí bod k návštěvě zajímavého okolí – lipanské bojiště, přírodní lokalita Dolánky, blízký Kostelec nad Černými Lesy, chráněná krajinná oblast vrch Klepec, tismická bazilika, tuchorazská tvrz aj.

Nadcházející akce​

Gastronomie

Výlety

Ubytování