Kutnohorsko Kolínsko Turistická Oblast

Naučná stezka údolím říčky Vrchlice

Kutná Hora

Romantika s poučením

Malebné romantické údolí říčky Vrchlice láká k výletům v kteroukoli roční dobu. Zamiloval si je dokonce i spisovatel Emil Frýda, který vešel do dějin literatury jako Jaroslav Vrchlický. Na této trase ale nenajdete jen úchvatné přírodní scenérie, dozvíte se i spoustu informací o místní historii a fauně i flóře. Údolím vede naučná stezka, která vás seznámí se starými doly, štolami, mlýny či přírodními zajímavostmi. Na konci údolí dokonce objevíte malebné vodopády.

Údolím Vrchlice vedla před 2. světovou válkou poutní stezka na zámek Roztěž. Jako připomínka na tyto časy stojí na začátku údolí barokní Boží muka. Během středověku zde bylo vykutáno i několik štol. Jsou to průzkumné štoly a v několika z nich se dokonce těžila po nějakou dobu i ruda.

Velký rybník tvoří dnes jeden z nejvýznamnějších krajinných prvků v údolí. Vznikl už ve středověku a to jako zásobárna vody pro pohon strojů v kutnohorských dolech. Obnoven byl pak roku 1850 kvůli mlýnům. Jeho hráz dosahuje výšky až 16 metrů. Ozdobou údolí jsou také dva vodopády, které vznikly uměle na protilehlých postranních výpustích při bocích hráze. Celková výška je 3,5 metru u levostranného, a 7 metrů u pravostranného. Kolem levého vede turistická trasa, k pravostrannému musíte přístupovou trasou brodem přes potok. Levý tvoří vodní proud, který padá kaskádovitě a přímočaře stéká přes ukloněné břidlice. Pravý je divočejší, vysekán byl v podobě ukloněného koryta, zakončeného štěrbinou se třemi stupni, které mění tvar a šířku.

Doporučujeme:

Bohužel musíme uvést, že cestou není žádné občerstvení. Občas narazíte na otevřený Kiosek u Saláků V Hutích 86/4, Žižkov, 284 01 Kutná Hora.

Svačinu a vodu vezměte do batůžku. Želvičku si tam dávat nemusíte, třeba nějakou potkáte cestou.

Naučná stezka vede většinou po asfaltové nebo zpevněné štěrkové komunikaci, nebo po lesních cestách a pěšinách. Trasa není speciálně značena, vede převážně po červené turistické značce, jen pod hrází Velkého rybníka z ní na čas odbočuje. Na každém panelu naleznete návod, kudy dále pokračovat.

Naučná stezka není bezbariérová. S kočárkem se celá trasa projet dá, ale je třeba občas počítat s náročnějším terénem (skalní stupně, výmoly apod.).

Jedna cesta má celkem 2,5 km, ale počítat musíte i s návratem. Zpět se můžete vydat po stejné trase nebo zvolit některou z alternativ, která vás dovede třeba ke kostelu Nejsvětější Trojice v Kutné Hoře.

Trasa výletu

https://frame.mapy.cz/s/nahobevagu

Trasa výletu

► Obtížnost: Lehká

V blízkosti
najdete

Vlašský dvůr

Kutná Hora

Bývalý letohrádek Belveder

Kutná Hora

Sankturinovský dům a Galerie Felixe Jeneweina

Kutná Hora

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Kutná Hora

Kaple všech svatých s kostnicí

Kutná Hora

Jezuitská kolej s Galerií Středočeského kraje

Kutná Hora

Areál zámku a muzea Kačina

Kutná Hora

Výlety

Gastronomie

Ubytování

Objevte okolí

Čáslavská synagoga

Novodobá židovská obec ve městě Čáslav započala svou historii v polovině 19. století. Na jeho konci přišla pro čáslavské židovské obyvatele doba společenského a kulturního rozkvětu, která na přelomu století vyvrcholila stavbou nové synagogy na tehdejší Rudolfově třídě (dnešní Masarykově ulici čp. 111).

Obec tehdy oslovila významného vídeňského architekta Wilhelma Stiassniho, jenž se podílel i na stavbě Jubilejní synagogy v Praze v Jeruzalémské ulici. Ten pro Čáslav navrhl synagogu v maurském slohu, která měla nahradit starší modlitebnu doloženou od poloviny 19. století. Plány tohoto židovského stavitele byly promptně schváleny Izraelitským spolkem i městským úřadem roku 1897, ale ještě dva roky trvalo, než se začalo se stavbou. Možnou příčinou byl nedostatek financí. Na stavbu přispěli nejen obyvatelé Čáslavi a okolí, ale i rodina Rotschildů ve Vídni. Stavební práce začaly 13. března 1899 a již 2.9.1899 se uskutečnila slavnostní kolaudace.

Čáslavská synagoga představuje stavbu vysoké architektonické úrovně a je chráněna jako kulturní památka České republiky.

Zjistit více

Kaple všech svatých s kostnicí

Římskokatolický hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí je spolu s katedrálním chrámem Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele – součástí bývalého cisterciáckého opatství v Sedlci, založeného již v roce 1142.

Zjistit více

Areál zámku a muzea Kačina

Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v České republice. Je to příklad klasicistní nebo-li empírové architektury a vystavěn je v naprosto čistém stylu. Od dob svého vzniku nedoznal zámek žádných architektonických změn.

V areálu zámku sídlí Národní zemědělské muzeum, které je prezentováno expozicí „Království včel“, „Příběh dřeva“ nebo „Modely lidových staveb“.

Zjistit více