Kutnohorsko Kolínsko Turistická Oblast

Po stopách slavného běhu Dačického 12

Kutná Hora

Vychutnej si dvanáctku!

Dačického 12 je název piva, které se vařilo v Kutné Hoře a po němž se jmenuje dnes již tradiční závod na 12 kilometrů. Závod startuje již několik let od chrámu sv. Barbory a jezuitské koleje, ve které sídlí Galerie Středočeského kraje.

Trasa měří 12 kilometrů a vede malebnou přírodou v okolí Kutné Hory.

Výlet můžete naplánovat jako trénink a celý ho uběhnout. Anebo se vydejte pomalým tempem a vychutnávejte si detaily, které během cesty uvidíte.

Od chrámu sejdete středověkou uličkou Barborská a pak ještě níž až do „podhradí“ a napojíte se na cestu podél říčky Bylanka, která vás zavede do Bylan. Území Bylan bylo nepřetržitě osídleno od pozdní doby kamenné (eneolitu) cca 4 000 let př. K., což dokládají četné archeologické nálezy. Z Bylan pak po panelce dojdete k pozdně gotickému kostelu Nejsvětější Trojice. A pak po loukách a polích až k Velkému rybníku.

Od Velkého rybníku se zpět do Kutné Hory vrátíte romantickou cestou nazvanou „po mlýnech“. O historii zaniklých mlýnů si můžete cestou přečíst na informačních tabulích. Krásnou část cesty tvoří také úsek po „Královské procházce“, kde můžete zahlédnout ve skále vytesaný portrét Jaroslava Vrchlického a mezi stromy se vám pak naskytne pohled na chrám sv. Barbory.

Můžete samozřejmě přijmout výzvu a prověřit svoji fyzičku s ostatními závodníky v den konání závodu Dačického 12. Letos je termín 13. srpna 2022 a registrovat se můžete zde.

V předvečer se pak tradičně poběží běh pro Světlušku. Jde o úžasný zážitek, který si může vychutnat skutečně každý. Je to přibližně dvoukilometrový běh zhasnutou Kutnou Horou s čelovkami. Akce pokračuje koncertem (nejčastěji) na kapli Božího těla v bezprostřední blízkosti chrámu sv. Barbory.

Organizátoři běhu i my z KUKO se na vás budeme těšit!

Trasa výletu

https://frame.mapy.cz/s/robahulahu

Trasa výletu

► Obtížnost: Střední

► Vzdálenost: 12

V blízkosti
najdete

Vlašský dvůr

Kutná Hora

Bývalý letohrádek Belveder

Kutná Hora

Sankturinovský dům a Galerie Felixe Jeneweina

Kutná Hora

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Kutná Hora

Kaple všech svatých s kostnicí

Kutná Hora

Jezuitská kolej s Galerií Středočeského kraje

Kutná Hora

Areál zámku a muzea Kačina

Kutná Hora

Výlety

Gastronomie

Ubytování

Objevte okolí

Synagoga a bývalá židovská škola

Kolínská synagoga je největší synagogou postavenou u nás do 18. století. Pokud nepočítáme Prahu, tak se jedná o nejstarší a nejcennější památku svého druhu v Čechách. Postavena byla na místě starší dřevěné modlitebny již na přelomu 14. a 15. století jak dokládá letopočet a nápis na pamětním kamenu vloženém do východního průčelí.

Zjistit více

Kamenný dům

Kamenný dům je postaven na předhusitských základech a v dnešní době patří mezi nejvýznamnější památky pozdně gotické architektury v Evropě. Kamenný dům je zároveň součástí městské památkové rezervace zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO. Dům patřil měšťanovi Prokopovi Kroupovi, který byl roku 1499 povýšen do šlechtického stavu.

Bohatě zdobený kamenný štít domu je prací mistra Brikcího Gauskeho z Vratislavi. Roku 1839 byl dům upraven a v letech 1900-1902 regotizován architektem Láblerem. Při obnově byla například doplněna socha Madony od profesora J. Kastnera.

Zjistit více

Muzeum lidových staveb

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek.

Zjistit více