Kutnohorsko Kolínsko Turistická Oblast

Dobrodružná výprava na zříceninu hradu Sion

Kutná Hora

Za husity, narovinu!

Jistě si pamatujete ze školy, že husité byli skvělí válečníci a vynálezci důmyslných zbraní. Možná ale nevíte, že byli také vynikající stavitelé. Přesvědčí vás o tom zřícenina hradu Sion, kde husité dokázali ideálně využít dané místo a vytvořit promyšlený obranný systém. Místní krajina je rovinatá a z hradu byl dobrý výhled, stál totiž na skalním výběžku. Přestože Zikmundova vojska hrad nakonec dobyla, určitě stojí i dnes za návštěvu. Stále jsou zde k vidění zbytky obvodového zdiva, příkopy a valy. A pokud chcete zažít historii naživo, nenechte si ujít rytířské hry, které se u zříceniny v průběhu roku pravidelně konají.

Tenhle výlet může mít několik variant a každá z nich vás seznámí se zbytky hradu Sion. My vás seznámíme s výletem, který vás povede okružní naučnou stezkou v délce 9,5 kilometru.

Naučná stezka začíná v Chlístovicích u autobusové zastávky a vede kolem kostela sv. Ondřeje. Pak pokračujte údolím říčky Vrchlice a vystoupejte pár metrů ke zřícenině hradu.

Poté co se nabažíte historie zříceniny a zahrajete si na jeho dobývání, tak sejděte strmým klesáním opět k Vrchlici. Cesta vede podél břehu a míjí lávku a stoupá vpravo. Poté vystoupejte k lesu a po jeho okraji pokračujte necelý kilometr. Lesem pak půjdete až k osadě Maxovna. Z Maxovny nás stezka dovede až k rybníku a památníku bitvy u Malešova. Od památníku vyjděte k železničnímu přejezdu a sejděte k mlýnu Rákosov. Od mlýna dojdete lesíkem až do malebné obce Malešov.

Dále cestou míjíte židovský hřbitov. Vystoupáte křivolakou asfaltkou ven z obce, kde se cesta mění na cestičku v poli, po 250 metrech dorazíte k silnici a čeká vás asi 700 metrů nudného úseku. Přijdete k obci Polánka, za značkou obce projdeme mezi domy na červenou značku a sejdeme na pěšinu, která nás dovede zpět k Vrchlici. Přejděte lávku a pokračujte širokou lesní cestou proti proudu. Ocitáme se v pěkném údolí a podél Vrchlice dojdeme k lávce a zpět do Chlístovic, ke naučná stezka končí. po značce naučné stezky do Chlístovic, kde stezka končí. V Chlístovicích si můžete ještě prohlédnout šibenici Jana Roháče z Dubé.

Sion je zřícenina hradu, která se nachází jeden kilometr východně od obce Chlístovice, vzdálené zhruba 8 km jihozápadně od Kutné Hory. Vystavěn byl pravděpodobně v letech 1426–1427 husitským hejtmanem Janem Roháčem z Dubé, kterého zde po čtyřměsíčním obléhání v roce 1437 zajalo královské vojsko pod velením hofmistra Hynce Ptáčka z Pirkštejna. Po kapitulaci obránců byl hrad vypálen a přešel do vlastnictví římskoněmeckého císaře a českého krále Zikmunda Lucemburského. Svými fortifikačními prvky hrad náleží k předním výdobytkům husitského stavitelství, které stojí na počátku vývoje novověkých evropských opevňovacích systémů.

Dnes jsou zde k vidění zbytky obvodového zdiva, příkopy a valy. U zříceniny se v průběhu roku konají rytířské hry. V údolí pod zbytky hradu je k vidění pamětní deska s reliéfem Jana Roháče z Dubé. Deska zde byla osazena tajně za okupace (J. Vávra 1937) a navozuje tu atmosféru dávných časů, které měnily dějiny Čech.

Dobytý hrad už nebyl nikdy opraven. V roce 1870 nechal majitel panství zbořit poslední zbytky zdiva, aby se ruina nestala místem národních shromáždění Čechů. V letech 1962-1965 byl na hradě proveden archeologický průzkum.

Doporučujeme:

V Malešově se stavte na jedno nebo na dvě v Přátelském pivovaru Malešov. A dáte si tam i oběd nebo něco k pivu!

Ubytovat se můžete v Glamour kempu anebo hned vedle v Ubytování U Fraňků.

Trasa výletu

https://frame.mapy.cz/s/hajunudemu

Trasa výletu

► Obtížnost: Lehká

V blízkosti
najdete

Vlašský dvůr

Kutná Hora

Bývalý letohrádek Belveder

Kutná Hora

Sankturinovský dům a Galerie Felixe Jeneweina

Kutná Hora

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Kutná Hora

Kaple všech svatých s kostnicí

Kutná Hora

Jezuitská kolej s Galerií Středočeského kraje

Kutná Hora

Areál zámku a muzea Kačina

Kutná Hora

Výlety

Gastronomie

Ubytování

Objevte okolí

Bartolomějské návrší

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je dominantou a nejcennější památkou Kolína. Raně gotický chrám byl založen v polovině 13. století. Jeho výstavba probíhala v několika etapách na objednávku krále Přemysla Otakara II. a jeho následovníků až do počátku 14. století.

Unikátní je celý areál tzv. chrámového návrší, který prošel v letech 2018 – 2020 rozsáhlou revitalizací. Najdete zde zejména kostnici s bohatou ornamentální výzdobou či budovu bývalé farní školy s interaktivní expozicí. Zvonice ukrývá chrámový poklad i lapidárium a poskytuje vyhlídku na centrum města, zelené parkány zvou k procházce a relaxaci u bylinkové zahrádky či v rozariu.

Zjistit více

Sankturinovský dům a Galerie Felixe Jeneweina

Impozantní palác s barokní fasádou, který tvoří dominantu Palackého náměstí, pamatuje nejdávnější počátky města. Archeologické nálezy dokládají, že v závěru 13. století zde stál věžový dům, jehož gotická věž sloužila k bydlení, ale také k obranným účelům, neboť v areálu domu se nacházel výrobní objekt, kde se zřejmě hutnilo stříbro. Později byly k tomuto „základu“ připojeny ještě další objekty.

Zjistit více

Bývalý letohrádek Belveder

Na vrchu Vysoká nechal v letech 1696–97 postavit majitel malešovského panství František Antonín Špork (* 9. 3. 1662 – † 30. 3. 1738) barokní zámek (letohrádek) s kaplí sv. Jana Křtitele zvaný Belveder, pravděpodobně podle plánů architekta Giovanny Battisty Alliprandiho. Peníze na stavbu (jednalo se o 1400 dukátů = 5 600 zlatých) získal hrabě František Antonín Špork za velmi pikantních okolností. Během léčení v Karlových Varech je totiž vyhrál v kartách na saském kurfiřtu Fridrichu Augustovi I., pozdějším polském králi a velkoknížeti litevském. Hrabě František. Antonín Špork na Vysoké příležitostně pobýval pouze dva roky.

Zjistit více