3K KUKO Platforma

3K KUKO Platforma se schází několikrát v roce. K setkávání většinou využíváme již naplánované akce, diskuzní fóra nebo setkání jiných platforem. Počet účastníků se mění dle diskutovaného tématu. Hlavními účastníky jsou zástupci veřejných institucí, farností, příspěvkových organizací a také podnikatelé a neziskové organizace působící v cestovním ruchu. Z každého setkání 3K KUKO Platformy vzniká zápis, jehož stručnou verzi zveřejňujeme zde na webových stránkách.

Datum Popis
17.06.2022

Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu VII.

Konference organizovaná Karlovou univerzitou pravidelně již od roku 2015. Tentokrát se diskutovala úprava zákona o cestovním ruchu a prezentovala se případová studie ze Slovenska. Konference se zúčastnila i zástupkyně odboru cestovního ruchu Kutné Hory Monika Pravdová a Kutnohorsko a Kolínsko mělo návaznou prezentaci, která objasňovala fungování destinace i novinky připravené pro letošní letní sezonu.

Za organizátory prezentoval: JUDr. PhDr. René Petráš, Ph. D. z Univerzity Karlovy a z hostů je zajímavé zmínit Ing. Lenku Dzúrikovou (Turkovou) doktorandku Katedry cestovného ruchu EF UMB Banská Bystrica. 

25.04.2022

Vernisáž projektu Česko bez bariér

Po úspěšné výstavě Olomouc z po(d)hledu byl na Hviezdoslavově náměstí v Bratislavě prezentován projekt Tomáše Helíska: Česko bez bariér. Autor procestoval na svém vozíčku šest českých krajů, aby představil jejich krásy slovenským turistům. Výstavu připravilo zahraniční zastoupení agentury CzechTourism Slovensko ve spolupráci s Českým centrem Bratislava a českými regiony. Záštitu převzali Jeho Excelence velvyslanec České republiky na Slovensku Tomáš Tuhý a starostka městské části Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová.

Na akci se prezentovalo šest krajských destinací a některé oblastní destinace, které na projektu spolupracovaly. Prezentace obsahovaly informace o nových projektech pro letní sezonu a rok 2022.

30.03.2022

Setkání Pracovní skupiny B Benchmarkingové iniciativy 2005 v Kolíně

Do Kolína přijali pozvání tajemníci a jejich kolegové z jedenácti měst (Písek, Uherský Brod, Trutnov, Říčany, Cheb, Uherské Hradiště, Šlapanice, Chrudim, Černošice, Praha 13 a Tábor) a zástupci Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Tato iniciativa funguje již od roku 2005 a je do ní zapojeno 83 měst a obcí s rozšířenou působností. V 58 oblastech srovnávají svoji výkonnost a efektivitu. Benchmarkingová iniciativa 2005 navíc umožňuje sdílet zkušenosti a nejlepší osvědčené praktické postupy měst a obcí.

Na konferenci byla přizvána i zástupkyně Kutnohorska a Kolínska, aby prezentovala spolupráci města a turistické oblasti. 

24.02.2022

Workshop KUKO a královská města s Ondřejem Špačkem

Zástupci královských měst Čáslavi, Kolína, Kouřimi a Kutné Hory společně s manažerkou KUKO za odborného vedení Ondřeje Špačka diskutovali možnosti spolupráce. Cílem bylo definovat si nejbližší aktivity, otevření sezony a nastavit efektivní komunikaci, spolupráci a výměnu informací tak, aby KUKO mohlo bezproblémově a jednoduše prezentovat aktivity, akce, památky a další hráče cestovního ruchu. Nejde jen o aktuální situaci, ale především chce KUKO nastavit dlouhodobě výhodnou komunikaci s městy a jejich zástupci a najít koordinátora v každém městě. 

11.11.2021

Setkání starostů MAS Lípa pro venkov, z.s.

MAS Lípa pro venkov organizuje pravidelná setkání starostů měst a obcí, které jsou členy této MAS. Již po několikáté má možnost na tomto setkání prezentovat i náš spolek a představit se i dalším, doposud nezapojeným obcím a neziskovým organizacím. 

Tentokrát naši činnosti v letošním roce i připravované projekty prezentovala předsedkyně spolku a místostarostka města Kutná Hora Silvia Doušová. 

Zajímavý byl zejména příspěvek o nové edici propagačních materiálů, které mají za cíl prezentovat i místa méně známá. Tato edice vzniká již nyní a v příštím roce budeme pokračovat v jejím doplňování. Název projektu je "KUKO neznámé" a tentokrát se bude týkat kostelů a kapliček v naší destinaci. 

V průběhu diskuse jsme zodpovídali starostům dotazy na téma aktivního zapojení obcí do činnosti spolku a výhodnou spolupráci menších obcí v rámci MAS. 

26.10.2021

Porada starostů ORP Kolín

Porada starostů probíhá pravidelně. Tentokrát byla do programu zařazena i prezentace Turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko. 

S velkou většinou obcí KUKO již spolupracuje, ale bylo velmi přínosné, že na setkání mohla zaznít prezentace konkrétních aktivit a výstupů z naší činnosti. Zároveň jsme upozornili na nově připravované materiály i projekty, které celou destinaci přiblíží ještě více návštěvníkům a turistům. 

Na základě této prezentace vznikla následně i spolupráce na mapování míst a aktivit, které budou doporučovány jako tipy na výlety pro rodiny s malými dětmi. 


17.06.2021

Workshop členů spolku a pozvaných hostů s odborníkem na destinační management Ondřejem Špačkem

V rámci pravidelné valné hromady byl zrealizován workshop s panem Ondřejem Špačkem z agentury Kreia, kde jsme se společně snažili odhalit rozvojový potenciál turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko, identifikovat úroveň činnosti a spolupráce v současnosti a nakročit správným směrem při přípravě strategie rozvoje cestovního ruchu v naší turistické oblast. 

Program workshopu:

13:00 – 13:15 zahájení, hlavní cíle destinační spolupráce

13:15 – 13:30 východiska pro destinační management + hlavní oblasti činnosti (ve vazbě na certifikaci DMO) + přínosy vyplývající z destinační spolupráce

13:30 – 14:15 překážky rozvoje turismu v naší oblasti – společná skupinová diskuse, principy spolupráce, financování činnosti DMO, návazných aktivit / rozvojových a marketingových záměrů / projektů, stav a budoucí rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

14:15 – 14:45 společná diskuze – rozvojové náměty – jaká je vhodná klientela pro nás, jaká komunikační a produktová témata bychom měli rozvíjet v naší turistické oblasti

11.02.2021

Valná hromada svazku obcí mikroregionu Kouřimsko

Mikroregion Kouřimsko je členem Turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko již více než rok. Aktivně s naším spolkem spolupracuje a vždy přináší tipy na vylepšení nebo připomínky k chystaným projektům. 

Náš spolek tedy aktivně vystupuje na akcích mikroregionu a přináší čerstvé novinky, které by starosty obcí mohly zajímat.

04.11.2020

Snídaně nejen se starosty na téma: Cestovní ruch a nové období 21+

MAS Podlipansko organizuje pravidelná setkání se svými členy a dalšími důležitými partnery, kteří pomáhají MAS budovat a rozvíjet. 

Tentokrát se zástupci MAS Podlipansko setkali se starosty obcí, které jsou členy této akční skupiny. Na jednání věnované cestovnímu ruchu byla představena připravovaná strategie MAS Podlipansko v rámci přípravy nového programovacího období 2021 – 2027. Zároveň bylo možné si vyslechnout prezentace zástupců dvou destinací, jejichž je MAS Podlipansko členem a to Destinace cestovního ruchu Polabí a Pojizeří a Turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko.