3K PLATFORMA

Datum Popis
11.11.2021

Setkání starostů MAS Lípa pro venkov, z.s.

MAS Lípa pro venkov organizuje pravidelná setkání starostů měst a obcí, které jsou členy této MAS. Již po několikáté má možnost na tomto setkání prezentovat i náš spolek. 

Tentokrát naši činnosti v letošním roce i připravované projekty prezentovala předsedkyně spolku a místostarostka města Kutná Hora Silvia Doušová. 

Zajímavý byl zejména příspěvek o nové edici propagačních materiálů, které mají za cíl prezentovat i místa méně známá. Tato edice vzniká již nyní a v příštím roce budeme pokračovat v jejím doplňování. Název projektu je "KUKO neznámé" a tentokrát se bude týkat kostelů a kapliček v naší destinaci. 

26.10.2021

Porada starostů ORP Kolín

Porada starostů probíhá pravidelně. Tentokrát byla do programu zařazena i prezentace Turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko. 

S velkou většinou obcí KUKO již spolupracuje, ale bylo velmi přínosné, že na setkání mohla zaznít prezentace konkrétních aktivit a výstupů z naší činnosti. Zároveň jsme upozornili na nově připravované materiály i projekty, které celou destinaci přiblíží ještě více návštěvníkům a turistům. 

Na základě této prezentace vznikla následně i spolupráce na mapování míst a aktivit, které budou doporučovány jako tipy na výlety pro rodiny s malými dětmi. 


11.02.2021

Valná hromada svazku obcí mikroregionu Kouřimsko

Mikroregion Kouřimsko je členem Turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko již více než rok. Aktivně s naším spolkem spolupracuje a vždy přináší tipy na vylepšení nebo připomínky k chystaným projektům. 

Náš spolek tedy aktivně vystupuje na akcích mikroregionu a přináší čerstvé novinky, které by starosty obcí mohly zajímat.

04.11.2020

Snídaně nejen se starosty na téma: Cestovní ruch a nové období 21+

MAS Podlipansko organizuje pravidelná setkání se svými členy a dalšími důležitými partnery, kteří pomáhají MAS budovat a rozvíjet. 

Tentokrát se zástupci MAS Podlipansko setkali se starosty obcí, které jsou členy této akční skupiny. Na jednání věnované cestovnímu ruchu byla představena připravovaná strategie MAS Podlipansko v rámci přípravy nového programovacího období 2021 – 2027. Zároveň bylo možné si vyslechnout prezentace zástupců dvou destinací, jejichž je MAS Podlipansko členem a to Destinace cestovního ruchu Polabí a Pojizeří a Turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko.