Kutnohorsko Kolínsko Turistická Oblast

Kutná Hora: poklady UNESCO památek a historie

Památky zapsané na seznamu UNESCO jsou kulturní nebo přírodní lokality, které jsou uznány za mimořádně významné a hodné ochrany pro současné i budoucí generace. Tato ocenění zdůrazňují unikátnost a hodnotu daných míst pro celosvětové dědictví, podporují ochranu kulturní rozmanitosti a povzbuzují turismus zároveň.

Chrám sv. Barbory

Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře je výjimečnou gotickou památkou, jejíž stavba začala v 14. století. Jeho impozantní výška a architektonická krása symbolizují význam města v období bohaté stříbrné těžby. Kostel je mistrovským dílem gotické architektury, jehož interiér zdobí významné sochařské a malířské umělecké práce. Chrám sv. Barbory byl zapsán na seznam UNESCO jako svědectví o kulturní identitě města a jeho historického přínosu v oblasti architektury a umění.

Historické centrum
Kutné Hory

Historické centrum Kutné Hory je zachovaným středověkým pokladem, který nás vtahuje do minulosti. Jeho úzké uličky, náměstí a renesanční domy přinášejí autentický pohled na život v minulých staletích. Tato architektonická klenotnice odráží význam města pro obchod a kulturu v době jeho největší slávy. Historické centrum je zapsáno na seznam UNESCO jako důležitý příklad městského plánování a architektonického vývoje.

Hornický region

Hornický region Kutná Hora zahrnuje rozmanité hornické památky a jámy, které vypovídají o významu stříbrné těžby pro město i celou Evropu. Tyto památky zahrnují nejen technologické pokroky, ale také tvrdý život horníků v podzemí. Hornický region je svědectvím o důležitém průmyslovém dědictví, které ovlivnilo ekonomiku a společnost. Jeho zapsání na seznam UNESCO zdůrazňuje jeho význam pro pochopení historických hornických postupů a kultury.

Navštivte
také

Bartolomějské návrší

Kolín

Kamenný dům

Kutná Hora

Dačického dům

Kutná Hora

Starý židovský hřbitov

Kolín

Čáslavská synagoga

Čáslav

Hrádek – České muzeum stříbra a středověký důl

Kutná Hora

Chrám sv. Barbory

Kutná Hora