Kutnohorsko Kolínsko Turistická Oblast

Procházka ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě

Kutná Hora

Šifra mistra Leonarda nebo Gruntecký kryptogram?

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě postavil kolínský stavitel Jan Sklenář v letech 1905–08. Tuto velkolepou pseudorománskou stavbu vystavěl podle projektu Rudolfa a Jaroslava Vomáčkových z Prahy, kteří z nařízení c. k. Ministerstva kultu a učby přepracovali původní projekt od architekta Bedřicha Münzbergera.

A teď něco málo ke kryptogramu na fresce v presbytáři neboli chóru, česky kněžišti. Právě tam akademičtí malíři Marie a František Urbanovi vytvořili nejhezčí fresky, ovlivněné dílem Alfonse Muchy. Úryvek z bible se nachází na fresce s námětem klanění tří králů.

Podívejte se pod biblický výjev, při kterém mudrci přicházejí s dary a klanějí se malému Ježíši. Musíme se soustředit, abychom viděli první písmeno, kterým je „A“ a ostatní nám vystoupí samo. Více neprozradíme. Záměrem autorů kryptogramu bylo, aby ho každý návštěvník baziliky rozluštil sám.

Nejlepším místem pro start této procházky je centrum města Kutná Hora. Celá trasa měří 11,4 kilometrů a část jí vede i po naučné stezce kolem Kutné Hory.

Na cestu se vydejte po modré turistické značce od informačního centra na Palackého náměstí v Kutné Hoře a dojdete po ní až pod vrchol Kaňk, kde se napojíte na značení naučné stezky.

Národní přírodní památka a geologicky zajímavá lokalita Kaňk se nachází asi tři kilometry severovýchodně od centra Kutné Hory a přibližně 700 metrů jihovýchodně od vrcholu Kaňku (352 m.n.m.). Asi před 90 miliony let severu moře postupně zaplavilo celou severní část Čech. Kaňk byl v té době ostrovem. Ostrovů ovšem bylo více – dodnes jsou zpravidla patrné jako kopce složené z pevnějších hornin. Příboj z nich odlamoval kusy hornin a omílal je do valounů. Tyto usazeniny (příbojová facie) byly odkryty v rulovém lomu na Kaňku. Tabule naučné stezky jej označují Na Vrších, v literatuře se s ním setkáme
jednoduše pod názvem Kaňk.

Naučná stezka vás dovede ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě a povede vás pak ještě dále až ke žluté turistické značce pod vrchol Velkého Kuklíku a žlutou pak ještě vystřídá zelená značka, tentokrát pod vrcholem Malého Kuklíku. Po zelené pak dojdete na křižovatku k soše bezhlavého Jana a kolem Sklenářova dolíku zase zpět do Kutné Hory.

Lesopark Sklenářův dolík, který najdete v Kutné Hoře v městské části Žižkov, se díky kutnohorským neziskovkám proměnil v odpočinkové místo pro veřejnost. Byly zde vybudovány cesty s prašným povrchem, vznikla naučná stezka a několik odpočinkových míst se stoly a lavičkami.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě postavil kolínský stavitel Jan Sklenář v letech 1905–08. Tuto velkolepou pseudorománskou stavbu vystavěl podle projektu Rudolfa a Jaroslava Vomáčkových z Prahy, kteří z nařízení c. k. Ministerstva kultu a učby přepracovali původní projekt od architekta Bedřicha Münzbergera.

Stavebníkem kostela byl Velkostatek Kolín – Patronátní úřad v Býchorech, náklady na jeho stavbu ve výši 225 000 korun byly kompletně hrazeny z vlastního zádušního jmění kostela (mylně se v okolí traduje, že stavbu finacoval tehdejší světský patron stavby, houslový virtuos Jan Kubelík, pobývající na svém zámku v Býchorách). Zajímavostí je, že jako kamenický učeň zde pracoval pozdější prezident Antonín Zápotocký. Slavnostně byl kostel vysvěcen jako Nanebevzetí Panny Marie dne 24. května 1914 za účasti královéhradeckého biskupa Josefa Doubravy. Dlouhodobě mírně chátrající stavba má zásadní problém se statikou svého založení, v letech 2009–10 proběhla oprava střechy.

Trasa výletu

https://frame.mapy.cz/s/jogefacoge

Trasa výletu

► Obtížnost: Lehká

V blízkosti
najdete

Vlašský dvůr

Kutná Hora

Bývalý letohrádek Belveder

Kutná Hora

Sankturinovský dům a Galerie Felixe Jeneweina

Kutná Hora

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Kutná Hora

Kaple všech svatých s kostnicí

Kutná Hora

Jezuitská kolej s Galerií Středočeského kraje

Kutná Hora

Areál zámku a muzea Kačina

Kutná Hora

Výlety

Gastronomie

Ubytování

Objevte okolí

Jezuitská kolej s Galerií Středočeského kraje

Autorem projektu raně barokní budovy byl významný stavitel jezuitských budov, italský architekt narozený ve Vídni, Giovanni Domenico Orsi. Z částečně dochovaných plánů je patrné, že zvolil půdorys písmene E a současný půdorys ve tvaru písmene F je důsledkem toho, že projekt nebyl nikdy naplněn. Po Orsiho smrti v dostavbě pokračoval Carlo Lurago a kolej byla kompletně dokončena až v roce 1750.

Zjistit více

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Unikátní památka UNESCO – katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory je konventním chrámem bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách. Spolu se sedleckou kostnicí tvoří tento chrám ucelený komplex nejstarší části Kutné Hory. Katedrála byla vystavěna mezi lety 1290 – 1320 a kombinuje severofrancouzskou gotickou katedrální architekturu s německými prvky.

Zjistit více

Dačického dům

Dačického dům, umístěný na svažitém náměstí na dohled od Kamenné kašny, je unikátním exponátem sám o sobě. Uvnitř se nachází interaktivní expozice, první svého druhu v České republice, která představuje organizaci UNESCO, památky na jeho seznamu u nás, ale především zodpoví otázku, proč právě Kutná Hora je součástí rodiny těchto nejvýznamnějších pamětihodností světa!

Zjistit více