Kutnohorsko Kolínsko Turistická Oblast

Kostel sv. Štěpána se zvonicí

Kouřim

Již sedm a půl století je chrám sv. Štěpána Prvomučedníka v Kouřimi architektonickou i duchovní dominantou města.

Dějiny chrámu sv. Štěpána sahají do samých počátků historie Kouřimi. Přesná doba jeho založení dodnes není známa. Ve zdivu stavby byly zjištěny pozůstatky druhotně použitých románských kvádrů, které s největší pravděpodobností pocházejí z objektu staršího kostela. Ten existoval ještě před vznikem středověkého města, o němž se nejstarší písemná zmínka zachovala z roku 1261.

Po roce 1270 byla v úplnosti dokončena hlavní a jižní loď, nejspíše až na přelomu 13. a 14. století došlo ke vztyčení nejvyšších pater obou věží. Středověké dějiny kostela sv. Štěpána nejsou pro nedostatek zachovalých písemných pramenů dostatečně známy. Nejstarší zachovalá zmínka o něm pochází z roku 1334, kdy byla stavba poškozena požárem, jenž zachvátil celé město. Na počátku 15. století byl interiér vyzdoben cennými nástěnnými malbami.

Více informací najdete na www.kostelkourim.cz

Mapa

V blízkosti
najdete

Muzeum lidových staveb

Kouřim

Výlety

Gastronomie

Ubytování

Objevte okolí

Areál zámku a muzea Kačina

Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v České republice. Je to příklad klasicistní nebo-li empírové architektury a vystavěn je v naprosto čistém stylu. Od dob svého vzniku nedoznal zámek žádných architektonických změn.

V areálu zámku sídlí Národní zemědělské muzeum, které je prezentováno expozicí „Království včel“, „Příběh dřeva“ nebo „Modely lidových staveb“.

Zjistit více

Rozhledna Vodárna

Věžový vodojem vysoký 45 m je výraznou dominantou města viditelnou z širokého okolí. Od roku 2010 je chráněn jako kulturní památka České republiky. Rekonstrukcí z roku 2015 byl vodojem přebudován na rozhlednu a zpřístupněn veřejnosti.

Zjistit více

Čáslavská synagoga

Novodobá židovská obec ve městě Čáslav započala svou historii v polovině 19. století. Na jeho konci přišla pro čáslavské židovské obyvatele doba společenského a kulturního rozkvětu, která na přelomu století vyvrcholila stavbou nové synagogy na tehdejší Rudolfově třídě (dnešní Masarykově ulici čp. 111).

Obec tehdy oslovila významného vídeňského architekta Wilhelma Stiassniho, jenž se podílel i na stavbě Jubilejní synagogy v Praze v Jeruzalémské ulici. Ten pro Čáslav navrhl synagogu v maurském slohu, která měla nahradit starší modlitebnu doloženou od poloviny 19. století. Plány tohoto židovského stavitele byly promptně schváleny Izraelitským spolkem i městským úřadem roku 1897, ale ještě dva roky trvalo, než se začalo se stavbou. Možnou příčinou byl nedostatek financí. Na stavbu přispěli nejen obyvatelé Čáslavi a okolí, ale i rodina Rotschildů ve Vídni. Stavební práce začaly 13. března 1899 a již 2.9.1899 se uskutečnila slavnostní kolaudace.

Čáslavská synagoga představuje stavbu vysoké architektonické úrovně a je chráněna jako kulturní památka České republiky.

Zjistit více