Kutnohorsko Kolínsko Turistická Oblast

Kamenný dům

Kutná Hora

Kamenný dům je postaven na předhusitských základech a v dnešní době patří mezi nejvýznamnější památky pozdně gotické architektury v Evropě. Kamenný dům je zároveň součástí městské památkové rezervace zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO. Dům patřil měšťanovi Prokopovi Kroupovi, který byl roku 1499 povýšen do šlechtického stavu.

Bohatě zdobený kamenný štít domu je prací mistra Brikcího Gauskeho z Vratislavi. Roku 1839 byl dům upraven a v letech 1900-1902 regotizován architektem Láblerem. Při obnově byla například doplněna socha Madony od profesora J. Kastnera.

Pro návštěvníky jsou v Kamenném domě připraveny dvě stálé expozice:

Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17.-19. století

Tato stálá výstava seznamuje návštěvníky se životem měšťanstva v horním městě. V přízemí domu jsou vystaveny předměty spojené s kutnohorskými cechy. Zajímavá je i černá kuchyně a měšťanský salón nebo část mapující církevní řády, které působily v Kutné Hoře. Nejnověji se expozice věnuje také spolkové činnosti města.

Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory

Lapidárium bylo otevřeno v roce 2010 a nachází se v prostoru dvoupatrových sklepů domu, do kterých se vstupuje schodištěm z čelního loubí. Návštěvník se v něm může seznámit s unikátním souborem kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších gotických památek Kutné Hory.

Pro návštěvníky jsou připraveny dvě stálé expozice: 

Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17.-19. století

Tato stálá výstava seznamuje návštěvníky se životem měšťanstva v horním městě. V přízemí domu jsou vystaveny předměty spojené s kutnohorskými cechy, jako jsou praporce nebo slavnostní číše. Zajímavá je i černá kuchyně a měšťanský salón nebo část mapující církevní řády, které působily v Kutné Hoře. Nejnověji se expozice věnuje také spolkové činnosti města.

Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory

Lapidárium bylo otevřeno v roce 2010 a nachází se v prostoru dvoupatrových sklepů domu, do kterých se vstupuje schodištěm z čelního loubí. Návštěvník se v něm může seznámit s unikátním souborem kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších gotických památek Kutné Hory.

Více informací o otevírací době se dozvíte na webových stránkách Českého muzea stříbra.

Mapa

V blízkosti
najdete

Bývalý letohrádek Belveder

Kutná Hora

Sankturinovský dům a Galerie Felixe Jeneweina

Kutná Hora

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Kutná Hora

Kaple všech svatých s kostnicí

Kutná Hora

Jezuitská kolej s Galerií Středočeského kraje

Kutná Hora

Areál zámku a muzea Kačina

Kutná Hora

Hrádek – České muzeum stříbra a středověký důl

Kutná Hora

Výlety

Gastronomie

Ubytování

Objevte okolí

Kostel sv. Štěpána se zvonicí

Již sedm a půl století je chrám sv. Štěpána Prvomučedníka v Kouřimi architektonickou i duchovní dominantou města.

Zjistit více

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Unikátní památka UNESCO – katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory je konventním chrámem bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách. Spolu se sedleckou kostnicí tvoří tento chrám ucelený komplex nejstarší části Kutné Hory. Katedrála byla vystavěna mezi lety 1290 – 1320 a kombinuje severofrancouzskou gotickou katedrální architekturu s německými prvky.

Zjistit více

Bývalý letohrádek Belveder

Na vrchu Vysoká nechal v letech 1696–97 postavit majitel malešovského panství František Antonín Špork (* 9. 3. 1662 – † 30. 3. 1738) barokní zámek (letohrádek) s kaplí sv. Jana Křtitele zvaný Belveder, pravděpodobně podle plánů architekta Giovanny Battisty Alliprandiho. Peníze na stavbu (jednalo se o 1400 dukátů = 5 600 zlatých) získal hrabě František Antonín Špork za velmi pikantních okolností. Během léčení v Karlových Varech je totiž vyhrál v kartách na saském kurfiřtu Fridrichu Augustovi I., pozdějším polském králi a velkoknížeti litevském. Hrabě František. Antonín Špork na Vysoké příležitostně pobýval pouze dva roky.

Zjistit více