Kutnohorsko Kolínsko Turistická Oblast

Čáslavská synagoga

Čáslav

Novodobá židovská obec ve městě Čáslav započala svou historii v polovině 19. století. Na jeho konci přišla pro čáslavské židovské obyvatele doba společenského a kulturního rozkvětu, která na přelomu století vyvrcholila stavbou nové synagogy na tehdejší Rudolfově třídě (dnešní Masarykově ulici čp. 111).

Obec tehdy oslovila významného vídeňského architekta Wilhelma Stiassniho, jenž se podílel i na stavbě Jubilejní synagogy v Praze v Jeruzalémské ulici. Ten pro Čáslav navrhl synagogu v maurském slohu, která měla nahradit starší modlitebnu doloženou od poloviny 19. století. Plány tohoto židovského stavitele byly promptně schváleny Izraelitským spolkem i městským úřadem roku 1897, ale ještě dva roky trvalo, než se začalo se stavbou. Možnou příčinou byl nedostatek financí. Na stavbu přispěli nejen obyvatelé Čáslavi a okolí, ale i rodina Rotschildů ve Vídni. Stavební práce začaly 13. března 1899 a již 2.9.1899 se uskutečnila slavnostní kolaudace.

Čáslavská synagoga představuje stavbu vysoké architektonické úrovně a je chráněna jako kulturní památka České republiky.

Synagoga v Čáslavi sloužila svému původnímu účelu do roku 1941, kdy byla jako ostatní židovské modlitebny uzavřena. Po válce byly využívány její prostory jako sklad tehdejších závodů Kosmos, po úpravách začala od roku 1970 fungovat jako depozitář městské galerie. V té době byl také na místo, kde se nacházela židovská hvězda, osazen městský znak. V předsíni jsou dnes umístěny dvě pamětní desky se jmény architekta, stavitele a představenstva židovské kulturní obce.

V roce 1994 byla synagoga v rámci restitucí vrácena Židovské obci. Roku 2008 pak s podporou města Čáslav proběhla oprava fasády objektu a do největšího oblouku bylo vráceno okno s Davidovou hvězdou. Současnou fázi oprav, během níž byly v dubnu 2022 dokončeny komplexní opravy vnitřních prostor, díky nimž se synagoga v Čáslavi poprvé od svého vzniku na začátku 20. století dočkala obnovy interiérů, koordinuje a financuje Nadační fond dr. Dagmar Lieblové. Aby byl prostor synagogy připraven na celoroční užívání, byla v celém sále instalována vytápěná podlaha, na kterou je připojen vlastní zdroj tepla. V prvním patře vznikají administrativní prostory a bude zde umístěna pravidelná výstava o dějinách židovské komunity na Kutnohorsku.

Synagoga se stále rekonstruuje, ale již nyní zde probíhají komentované prohlídky, koncerty a přednášky.

Mapa

V blízkosti
najdete

Otakarova bašta

Čáslav

Kostel sv. Petra a Pavla

Čáslav

Výlety

Gastronomie

Ubytování

Objevte okolí

Bartolomějské návrší

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je dominantou a nejcennější památkou Kolína. Raně gotický chrám byl založen v polovině 13. století. Jeho výstavba probíhala v několika etapách na objednávku krále Přemysla Otakara II. a jeho následovníků až do počátku 14. století.

Unikátní je celý areál tzv. chrámového návrší, který prošel v letech 2018 – 2020 rozsáhlou revitalizací. Najdete zde zejména kostnici s bohatou ornamentální výzdobou či budovu bývalé farní školy s interaktivní expozicí. Zvonice ukrývá chrámový poklad i lapidárium a poskytuje vyhlídku na centrum města, zelené parkány zvou k procházce a relaxaci u bylinkové zahrádky či v rozariu.

Zjistit více

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Unikátní památka UNESCO – katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory je konventním chrámem bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách. Spolu se sedleckou kostnicí tvoří tento chrám ucelený komplex nejstarší části Kutné Hory. Katedrála byla vystavěna mezi lety 1290 – 1320 a kombinuje severofrancouzskou gotickou katedrální architekturu s německými prvky.

Zjistit více

Sankturinovský dům a Galerie Felixe Jeneweina

Impozantní palác s barokní fasádou, který tvoří dominantu Palackého náměstí, pamatuje nejdávnější počátky města. Archeologické nálezy dokládají, že v závěru 13. století zde stál věžový dům, jehož gotická věž sloužila k bydlení, ale také k obranným účelům, neboť v areálu domu se nacházel výrobní objekt, kde se zřejmě hutnilo stříbro. Později byly k tomuto „základu“ připojeny ještě další objekty.

Zjistit více