Kutnohorsko Kolínsko Turistická Oblast

04. 04. 2024 00:00:00 

– 31. 12. 2024 00:00:00

Ve stínu pyramidy

Kutná Hora

Výstava připravená ve spolupráci s Městským muzeem v Moravské Třebové a Národním muzeem – Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur prezentuje egyptologickou sbírku moravskotřebovského muzea. Ústředním exponátem je mumie mladé ženy uložené ve dvojité rakvi z cedrového dřeva. Na výstavě budete moci obdivovat více než 130 egyptologických starožitností.

Největším lákadlem je bezpochyby nejkrásnější staroegyptská mumie v ČR, Hereret. Výstava však představuje řadu dalších předmětů, které moravskotřebovskému muzeu věnoval tamní rodák Ludvík Holzmeister, a také pozoruhodnosti z našich vlastních sbírek a sbírek Náprstkova muzea. To vše můžete nyní vidět v Českém muzeu stříbra na Hrádku v Barborské ulici v otevírací době muzea (úterý–neděle, 9–17 hodin).

Mapa

V blízkosti
najdete

Vlašský dvůr

Kutná Hora

Bývalý letohrádek Belveder

Kutná Hora

Sankturinovský dům a Galerie Felixe Jeneweina

Kutná Hora

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Kutná Hora

Kaple všech svatých s kostnicí

Kutná Hora

Jezuitská kolej s Galerií Středočeského kraje

Kutná Hora

Areál zámku a muzea Kačina

Kutná Hora

Výlety

Gastronomie

Ubytování

Objevte okolí

Kamenný dům

Kamenný dům je postaven na předhusitských základech a v dnešní době patří mezi nejvýznamnější památky pozdně gotické architektury v Evropě. Kamenný dům je zároveň součástí městské památkové rezervace zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO. Dům patřil měšťanovi Prokopovi Kroupovi, který byl roku 1499 povýšen do šlechtického stavu.

Bohatě zdobený kamenný štít domu je prací mistra Brikcího Gauskeho z Vratislavi. Roku 1839 byl dům upraven a v letech 1900-1902 regotizován architektem Láblerem. Při obnově byla například doplněna socha Madony od profesora J. Kastnera.

Zjistit více

Kostel sv. Petra a Pavla

Prvopočátky stavby kostela, který je dominantou Čáslavi, spadají do 12. století. Kostel prošel řadou stavebních úprav v průběhu šesti století do dnešní podoby. V roce 1910 zde byly v podvěžní kapli nalezeny ostatky Jana Žižky z Trocnova. Velkým lákadlem pro návštěvníky je také vyhlídková věž.

Zjistit více

Jezuitská kolej s Galerií Středočeského kraje

Autorem projektu raně barokní budovy byl významný stavitel jezuitských budov, italský architekt narozený ve Vídni, Giovanni Domenico Orsi. Z částečně dochovaných plánů je patrné, že zvolil půdorys písmene E a současný půdorys ve tvaru písmene F je důsledkem toho, že projekt nebyl nikdy naplněn. Po Orsiho smrti v dostavbě pokračoval Carlo Lurago a kolej byla kompletně dokončena až v roce 1750.

Zjistit více