Zřícenina hradu Sion - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

Zřícenina hradu Sion

Na skalnatém ostrohu nad pravým břehem potoka Vrchlice stávalo původně slovanské strážní hradiště. Jeho vznik spadá do 10. století. Později sloužilo jako správní centrum malého panství tvořeného čtyřmi okolními vesnicemi a až do husitských válek bylo majetkem vyšehradské kapituly.


Informace

Když si Jan Roháč z Dubé někdy mezi lety 1426 – 1427 zvolil místo starého slovanského hradiště u Chlístovic pro stavbu svého hradu, netušil, že nová stavba nepřečká více než deset let. Po bitvě, u Lipan se sem uchýlil se zbytkem svých věrných a vyhlásil odtud nepřátelství císaři Zikmundovi. 

Proti hradu byla záhy vyhlášena zemská hotovost, která ho oblehla. Česká šlechta však neměla zájem na potrestání vlastního příslušníka, a proto k dobývání přistoupila vlažně, tím spíše, že velitelem obléhatelů byl Roháčův příbuzný Hynek Ptáček z Pirkštejna.

Zřícenina hradu je přístupná celoročně bez omezení.

Trasa výletu

Obtížnost:
Vzdálenost: km