Vlašský dvůr - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

Vlašský dvůr

Vlašský dvůr je bývalý královský palác s mincovnou založený roku 1300 králem Václavem II. a později mnohokrát přestavěný. Razily se zde stříbrné mince – pražské groše. Je chráněn jako kulturní památka a od roku 1962 také jako národní kulturní památka ČR.


Informace

Původní opevněné sídlo z konce 13. století bylo přestavěno v centrální královskou mincovnu králem Václavem II. v roce 1300. Součástí mincovní reformy bylo uzavření malých mincoven roztroušených po celém Českém království a zavedení nové mince, tzv. pražského groše. Výroba této měny byla soustředěna do blízkosti nejbohatšího zdroje stříbra v zemi - do nově zřízené mincovny ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře, která tak získala výsadní postavení v celém království. Král Václav IV., který si Kutnou Horu oblíbil a často zde pobýval, si Vlašský dvůr přizpůsobil potřebám panovnického sídla - nechal přistavět královský palác, jehož součástí byly jeho soukromé i reprezentativní prostory, a kapli sv. Václava. 

Nová královská rezidence se stala místem konání důležitých dějinných událostí: v roce 1409 zde byl podepsán Dekret kutnohorský, v r. 1444 zde byl budoucí český král Jiří z Poděbrad zvolen nejvyšším hejtmanem východočeských landfrýdů a v r. 1448 zemským správcem, v roce 1471 zde byl mladičký polský princ Vladislav Jagellonský zvolen za českého krále. Později Vlašský dvůr postupně začal ztrácet na významu a další rozsáhlé a nákladné přestavby se dočkal až na konci 19. století pod vedením architekta Ludvíka Láblera. Novogotická rekonstrukce dala Vlašskému dvoru dnešní podobu a obnovila původní vznešenost, lesk a noblesu královského sídla.

Vlašský dvůr nabízí dvě prohlídkové trasy: „Královskou mincovnu“ a „Královský palác“. Součástí první trasy je naučný animovaný film o zpracování stříbra a výrobě mincí, zajímavá expozice mincí ražených ve Vlašském dvoře a ukázka středověké techniky ražby mince pregéřem v dobovém kostýmu. Druhá trasa nabízí především návštěvu královské audienční síně a královské kaple s unikátní výzdobou.

Leden - Únor 10:00 až 16:00

Březen 10:00 až 17:00

Duben - Září 9:00 až 18:00

Říjen 10:00 až 17:00

Listopad - Prosinec 10:00 až 16:00

PROHLÍDKOVÁ TRASA V ČJ VLAŠSKÝ DVŮR S PRŮVODCEM Základní vstupné Snížené vstupné 

Rodinné vstupné

Okruh 1: Mincovna /od 21.10.2019 uzavřena z důvodu revitalizace/ 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Okruh 2: Královský palác (Audienční síň + Kaple + ukázka ražby mincí) 75 Kč 45 Kč 155 Kč

Zážitek "Vyražsi svůj Pražský groš" 55 Kč 0 Kč 0 Kč

FOREIGN LANGUAGE GUIDED TOUR Basic price Students, children, seniors Family ticket

Tour 1: Royal Mint /closed due to reconstruction/ 0 CZK 0 CZK 0 CZK

Tour 2: Royal Palace (Audience hall and Chappel + show stricking) 95 CZK 65 CZK 155 CZK

Muzeum B základní vstupné snížené vstupné

Muzeum kutnohorských pověstí, duchů a strašidel 85 Kč 60 Kč