Vlašský dvůr - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

Vlašský dvůr

Vlašský dvůr je bývalý královský palác s mincovnou založený roku 1300 králem Václavem II. a později mnohokrát přestavěný. Razily se zde stříbrné mince – pražské groše. Je chráněn jako kulturní památka a od roku 1962 také jako národní kulturní památka ČR.

Původní opevněné sídlo z konce 13. století bylo přestavěno v centrální královskou mincovnu králem Václavem II. v roce 1300. Součástí mincovní reformy bylo uzavření malých mincoven roztroušených po celém Českém království a zavedení nové mince, tzv. pražského groše. Výroba této měny byla soustředěna do blízkosti nejbohatšího zdroje stříbra v zemi - do nově zřízené mincovny ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře, která tak získala výsadní postavení v celém království. Král Václav IV., který si Kutnou Horu oblíbil a často zde pobýval, si Vlašský dvůr přizpůsobil potřebám panovnického sídla - nechal přistavět královský palác, jehož součástí byly jeho soukromé i reprezentativní prostory, a kapli sv. Václava.

Nová královská rezidence se stala místem konání důležitých dějinných událostí: v roce 1409 zde byl podepsán Dekret kutnohorský, v r. 1444 zde byl budoucí český král Jiří z Poděbrad zvolen nejvyšším hejtmanem východočeských landfrýdů a v r. 1448 zemským správcem, v roce 1471 zde byl mladičký polský princ Vladislav Jagellonský zvolen za českého krále. Později Vlašský dvůr postupně začal ztrácet na významu a další rozsáhlé a nákladné přestavby se dočkal až na konci 19. století pod vedením architekta Ludvíka Láblera. Novogotická rekonstrukce dala Vlašskému dvoru dnešní podobu a obnovila původní vznešenost, lesk a noblesu královského sídla.Informace

Vlašský dvůr nabízí nově tři prohlídkové trasy s interaktivními prvky, které ocení nejen dětský návštěvník, ale i hravý dospělý. Návštěvníci si mohou v pokladně vyzvednout pracovní listy, během prohlídek si všímat poschovávaných skřítků a zábavnou cestou projít expozice. V nově zpřístupněném sklepení se ukrývá Záhada ztraceného stříbra, kde si mohou návštěvníci vyzkoušet průchod důlní chodbičkou a také se seznámit s kutnohorskou pověstí na světelných panelech.

Královská mincovna ukrývá na 160 mincí ražených v kutnohorské mincovně. Poslední místnost v expozici je plna interaktivních exponátů, na které si můžete sáhnout nebo je vyzkoušet. V závěru si dokonce odnést ručně vyražený pražský groš.

Expozice Královský palác je komentovaná a středeční prohlídky budou dokonce za doprovodu kostýmovaného průvodce. Na chodbách byly umístěny dotykové obrazovky pro seznámení se s kutnohorskými osobnostmi a historií městské správy. V návštěvnickém centru a části s názvem Letem kutnohorským světem, může návštěvník na chvíli spočinout nebo zde načerpat další informace o Kutné Hoře, o místních památkách i o průběhu projektu.

Veškeré informace o otevírací době a službách, které nabízí průvodcovská služba ve Vlašském dvoře najdete na webových stránkách.

Trasa výletu

Obtížnost: -- Vyberte obtížnost --
Vzdálenost: km