Kutnohorsko Kolínsko Turistická Oblast

Po stopách slavného běhu Dačického 12

Kutná Hora

Vychutnej si dvanáctku!

Dačického 12 je název piva, které se vařilo v Kutné Hoře a po němž se jmenuje dnes již tradiční závod na 12 kilometrů. Závod startuje již několik let od chrámu sv. Barbory a jezuitské koleje, ve které sídlí Galerie Středočeského kraje.

Trasa měří 12 kilometrů a vede malebnou přírodou v okolí Kutné Hory.

Výlet můžete naplánovat jako trénink a celý ho uběhnout. Anebo se vydejte pomalým tempem a vychutnávejte si detaily, které během cesty uvidíte.

Od chrámu sejdete středověkou uličkou Barborská a pak ještě níž až do „podhradí“ a napojíte se na cestu podél říčky Bylanka, která vás zavede do Bylan. Území Bylan bylo nepřetržitě osídleno od pozdní doby kamenné (eneolitu) cca 4 000 let př. K., což dokládají četné archeologické nálezy. Z Bylan pak po panelce dojdete k pozdně gotickému kostelu Nejsvětější Trojice. A pak po loukách a polích až k Velkému rybníku.

Od Velkého rybníku se zpět do Kutné Hory vrátíte romantickou cestou nazvanou „po mlýnech“. O historii zaniklých mlýnů si můžete cestou přečíst na informačních tabulích. Krásnou část cesty tvoří také úsek po „Královské procházce“, kde můžete zahlédnout ve skále vytesaný portrét Jaroslava Vrchlického a mezi stromy se vám pak naskytne pohled na chrám sv. Barbory.

Můžete samozřejmě přijmout výzvu a prověřit svoji fyzičku s ostatními závodníky v den konání závodu Dačického 12. Letos je termín 13. srpna 2022 a registrovat se můžete zde.

V předvečer se pak tradičně poběží běh pro Světlušku. Jde o úžasný zážitek, který si může vychutnat skutečně každý. Je to přibližně dvoukilometrový běh zhasnutou Kutnou Horou s čelovkami. Akce pokračuje koncertem (nejčastěji) na kapli Božího těla v bezprostřední blízkosti chrámu sv. Barbory.

Organizátoři běhu i my z KUKO se na vás budeme těšit!

Trasa výletu

https://frame.mapy.cz/s/robahulahu

Trasa výletu

► Obtížnost: Střední

► Vzdálenost: 12

V blízkosti
najdete

Vlašský dvůr

Kutná Hora

Bývalý letohrádek Belveder

Kutná Hora

Sankturinovský dům a Galerie Felixe Jeneweina

Kutná Hora

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Kutná Hora

Kaple všech svatých s kostnicí

Kutná Hora

Jezuitská kolej s Galerií Středočeského kraje

Kutná Hora

Areál zámku a muzea Kačina

Kutná Hora

Výlety

Gastronomie

Ubytování

Objevte okolí

Muzeum lidových staveb

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek.

Zjistit více

Bartolomějské návrší

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je dominantou a nejcennější památkou Kolína. Raně gotický chrám byl založen v polovině 13. století. Jeho výstavba probíhala v několika etapách na objednávku krále Přemysla Otakara II. a jeho následovníků až do počátku 14. století.

Unikátní je celý areál tzv. chrámového návrší, který prošel v letech 2018 – 2020 rozsáhlou revitalizací. Najdete zde zejména kostnici s bohatou ornamentální výzdobou či budovu bývalé farní školy s interaktivní expozicí. Zvonice ukrývá chrámový poklad i lapidárium a poskytuje vyhlídku na centrum města, zelené parkány zvou k procházce a relaxaci u bylinkové zahrádky či v rozariu.

Zjistit více

Starý židovský hřbitov

Starý židovský hřbitov, rozkládající se mezi ulicemi Kmochovou a Sluneční, skrývá přibližně na 1 ha přes dva a půl tisíce náhrobků. Pohřbívalo se zde až do roku 1887. Po starém židovském hřbitově v Praze je kolínský starý židovský hřbitov druhou nejvýznamnější památkou svého druhu v Čechách.

Zjistit více