Procházka ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě  - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

Procházka ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě

Výlet si naplánujte s ohledem na turistické značky, které vás společně s naučnou stezkou dovedou přímo ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Cestou můžete minout třeba Sklenářův dolík, který najdete v Kutné Hoře v městské části Žižkov. Jedná se o lesopark, který se díky kutnohorským neziskovkám proměnil v odpočinkové místo pro veřejnost. Byly zde vybudovány cesty s prašným povrchem, vznikla naučná stezka a několik odpočinkových míst se stoly a lavičkami.


Informace

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě postavil kolínský stavitel Jan Sklenář v letech 1905–08. Tuto velkolepou pseudorománskou stavbu vystavěl podle projektu Rudolfa a Jaroslava Vomáčkových z Prahy, kteří z nařízení c. k. Ministerstva kultu a učby přepracovali původní projekt od architekta Bedřicha Münzbergera. 

Stavebníkem kostela byl Velkostatek Kolín - Patronátní úřad v Býchorech, náklady na jeho stavbu ve výši 225 000 korun byly kompletně hrazeny z vlastního zádušního jmění kostela (mylně se v okolí traduje, že stavbu finacoval tehdejší světský patron stavby, houslový virtuos Jan Kubelík, pobývající na svém zámku v Býchorách). Zajímavostí je, že jako kamenický učeň zde pracoval pozdější prezident Antonín Zápotocký. Slavnostně byl kostel vysvěcen jako Nanebevzetí Panny Marie dne 24. května 1914 za účasti královéhradeckého biskupa Josefa Doubravy. Dlouhodobě mírně chátrající stavba má zásadní problém se statikou svého založení, v letech 2009–10 proběhla oprava střechy.