Mezinárodní hudební festival - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

3. - 11. 6. 2023

Mezinárodní hudební festival

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora je známý především mezi milovníky klasické hudby jako festival komorní hudby s vytříbenou dramaturgií, kterou připravuje uznávaný violoncellista Jiří Bárta. Ten při přípravách klade důraz na princip dramaturgických kontrastů, přičemž se mu daří vytvářet vyváženou kombinaci náročnosti a posluchačské atraktivnosti. Ne jinak tomu bude i letos, kdy se od 3. do 11. června 2023 koná 16. ročník tohoto festivalu, který do Kutné Hory láká hudbymilovné publikum z celé České republiky a ze zahraničí.


Informace

Forma tvůrčí dílny, ve které je festivalový program realizován, vyžaduje ze strany hudebníků vysoké interpretační dovednosti, umění komorní souhry a schopnost práce pod tlakem. Tento způsob tvorby je festivalovým unikátem a možná i důvodem, proč koncertní provedení lákají svou atmosférou a spontánním nadšením hudebníků.

Tak vzniká ojedinělá atmosféra festivalu s vysokou uměleckou interpretační úrovní. Uměleckým ředitelem je vynikající violoncellista Jiří Bárta, díky jehož dramaturgii mají posluchači možnost slyšet kromě skladeb světově známých autorů (Mozart, Beethoven, Dvořák, Bach, Schubert ad.) i velmi zřídka uváděné autory (letos to např. budou Chauson, Kilar, Gubaidulina, Elgar ad).

Letos jen namátkou, notoricky známé Vivaldiho Quattro Staggione bude soupeřit s ročními obdobími Peterise Vaskse, Schubertův Oktet s Vertigem Olava Berga (poprvé v Česku) nebo Mozartův kvartet s dechovým triem Klementa Slavického. Klavírista Konstantin Lifschitz po předloňském bezprecedentním a fenomenálním provedení všech klavírních sonát Ludwiga van Beethovena volně navazuje čtyřmi koncerty zahrnujícími jedny z pilířů klávesové tvorby J. S. Bacha včetně Goldbergových variací a Umění fugy. Houslista Milan Pala doplní Bachovský cyklus kompletním provedením houslových Sonát a Partit. Originální programy na míru ušité pro Kutnou Horu přivezou Schola Gregoriana Pragensis s Jiřím Bártou. Katta, varhanice už dlouho popírající žánrové škatulkování, podobně staví program pro chrám sv. Barbory. 

Jádro festivalu zůstává stejné, umělci na místě zkoušející programy na festivalu interpretované, výjimečně doplněné o externí ansámbly a sólisty.

Šestnáct koncertů během osmi dnů v Kutné Hoře, ambiciózní projekt.

Koncerty budou umístěny do chrámu sv. Barbory, kostela sv. Jana Nepomuckého, kaple Božího těla, kavárny Blues Café a do kostela Zvěstování Panny Marie v Bohdanči u Kutné Hory.

Aktuální informace sledujte na webových stránkách nebo facebookovém profilu

Trasa výletu

Obtížnost: -- Vyberte obtížnost --
Vzdálenost: km