Kutnohorsko Kolínsko Turistická Oblast

30. 05. 2024 00:00:00 

– 31. 12. 2024 00:00:00

Fotografie Jaromíra Funkeho

Bartolomějské návrší – 

Kolín

Na Bartolomějském návrší v Kolíně, v horním patře zvonice v bývalém bytě hlásného, je nově instalována výstava fotografií Jaromíra Funkeho z cyklu „Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně“.

Přestože motiv chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně se ve Funkeho fotografiích objevil již na počátku 20. let 20. století, vlastní cyklus fotografií chrámu vznikl až v roce 1942, a to na objednávku Městského úřadu v Kolíně. Fotografický cyklus zahrnuje jak celkové pohledy na chrám, tak některé významné architektonické detaily (např. tympanon, opěrné pilíře) a průhledy do interiéru. Nechybí ani detaily vnitřní výzdoby a mobiliáře.

Dnes jsou fotografie součástí sbírkového fondu Regionálního muzea v Kolíně, které fotografie laskavě zapůjčilo k reprodukci.

Příští rok, v roce 2025, si budeme připomínat 80 let od úmrtí slavného fotografa. Výstava je tak první vlaštovkou k připomínce tohoto výročí.

Výstavu můžete navštívit během otevírací doby objektu zvonice, prohlídky jsou možné pouze s průvodcem a začínají vždy v (9h ve všední dny), 10h, 11h, 13h, 14h, 15h a 16 hodin.
Prodej vstupenek v pokladně Regionálního muzea v Kolíně v Červinkovském domě, Brandlova 27
(naproti chrámu sv. Bartoloměje).

Mapa

V blízkosti
najdete

Rozhledna Vodárna

Kolín

Věž Práchovna

Kolín

Synagoga a bývalá židovská škola

Kolín

Starý židovský hřbitov

Kolín

Bartolomějské návrší

Kolín

Výlety

Gastronomie

Ubytování

Objevte okolí

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Unikátní památka UNESCO – katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory je konventním chrámem bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách. Spolu se sedleckou kostnicí tvoří tento chrám ucelený komplex nejstarší části Kutné Hory. Katedrála byla vystavěna mezi lety 1290 – 1320 a kombinuje severofrancouzskou gotickou katedrální architekturu s německými prvky.

Zjistit více

Areál zámku a muzea Kačina

Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v České republice. Je to příklad klasicistní nebo-li empírové architektury a vystavěn je v naprosto čistém stylu. Od dob svého vzniku nedoznal zámek žádných architektonických změn.

V areálu zámku sídlí Národní zemědělské muzeum, které je prezentováno expozicí „Království včel“, „Příběh dřeva“ nebo „Modely lidových staveb“.

Zjistit více

Jezuitská kolej s Galerií Středočeského kraje

Autorem projektu raně barokní budovy byl významný stavitel jezuitských budov, italský architekt narozený ve Vídni, Giovanni Domenico Orsi. Z částečně dochovaných plánů je patrné, že zvolil půdorys písmene E a současný půdorys ve tvaru písmene F je důsledkem toho, že projekt nebyl nikdy naplněn. Po Orsiho smrti v dostavbě pokračoval Carlo Lurago a kolej byla kompletně dokončena až v roce 1750.

Zjistit více