Věž Práchovna - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

Věž Práchovna

Na skalním břehu řeky Labe se tyčí hranolová pozdně gotická kamenná věž zvaná Práchovna. Postavena byla v první polovině 15. století a v současné době slouží jako vyhlídková věž.


Informace

Pozdně gotická věž byla postavena pravděpodobně v první polovině 15. století jako předsunuté opevnění kolínského hradu a severního předpolí města. Ve své původní podobě vrcholila vysokou jehlancovou střechou s ochozem a byla doplněna dalším, dnes nezachovalým opevněním.

V 16. a 17. století kromě svého obranného účelu sloužila též jako strážní věž. Později zde bylo umístěno skladiště střelného prachu, z čehož byl odvozen dnešní název. Pravděpodobně v polovině 19. století věž ztratila střechu a stala se zříceninou. V roce 2006 byla vestavbou schodiště a moderního zastřešení upravena na vyhlídku.

Přes léto bude otevřeno každou sobotu 10.00 – 12.00 hod. Otevírací dobu věže si ověřte na webových stránkách infocentra

Skupiny nad 10 osob mají možnost domluvit si návštěvu věže i v jinou dobu v Městském informačním centru Kolín.