Čáslavská synagoga - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

Čáslavská synagoga

Novodobá židovská obec ve městě Čáslav započala svou historii v polovině 19. století. Na jeho konci přišla pro čáslavské židovské obyvatele doba společenského a kulturního rozkvětu, která na přelomu století vyvrcholila stavbou nové synagogy na tehdejší Rudolfově třídě (dnešní Masarykově ulici čp. 111). 

Obec tehdy oslovila významného vídeňského architekta Wilhelma Stiassniho, jenž se podílel i na stavbě Jubilejní synagogy v Praze v Jeruzalémské ulici. Ten pro Čáslav navrhl synagogu v maurském slohu, která měla nahradit starší modlitebnu doloženou od poloviny 19. století. Plány tohoto židovského stavitele byly promptně schváleny Izraelitským spolkem i městským úřadem roku 1897, ale ještě dva roky trvalo, než se začalo se stavbou. Možnou příčinou byl nedostatek financí. Na stavbu přispěli nejen obyvatelé Čáslavi a okolí, ale i rodina Rotschildů ve Vídni. Stavební práce začaly 13. března 1899 a již 2.9.1899 se uskutečnila slavnostní kolaudace.

Čáslavská synagoga představuje stavbu vysoké architektonické úrovně a je chráněna jako kulturní památka České republiky.


Informace

Synagoga v Čáslavi sloužila svému původnímu účelu do roku 1941, kdy byla jako ostatní židovské modlitebny uzavřena. Po válce byly využívány její prostory jako sklad tehdejších závodů Kosmos, po úpravách začala od roku 1970 fungovat jako depozitář městské galerie. V té době byl také na místo, kde se nacházela židovská hvězda, osazen městský znak. V předsíni jsou dnes umístěny dvě pamětní desky se jmény architekta, stavitele a představenstva židovské kulturní obce.

V roce 1994 byla synagoga v rámci restitucí vrácena Židovské obci. Roku 2008 pak s podporou města Čáslav proběhla oprava fasády objektu a do největšího oblouku bylo vráceno okno s Davidovou hvězdou. Současnou fázi oprav, během níž byly v dubnu 2022 dokončeny komplexní opravy vnitřních prostor, díky nimž se synagoga v Čáslavi poprvé od svého vzniku na začátku 20. století dočkala obnovy interiérů, koordinuje a financuje Nadační fond dr. Dagmar Lieblové. Aby byl prostor synagogy připraven na celoroční užívání, byla v celém sále instalována vytápěná podlaha, na kterou je připojen vlastní zdroj tepla. V prvním patře vznikají administrativní prostory a bude zde umístěna pravidelná výstava o dějinách židovské komunity na Kutnohorsku.

V průběhu podzimu 2022 bude zahájena další etapa oprav synagogy, ve které přijdou na řadu restaurátorské práce, týkající se zejména kazetového stropu v hlavním sálu a vstupních dveří do synagogy. Obnovena bude fasáda budovy, dojde rovněž k úpravě a kultivaci okolí synagogy, vytvoření relaxační zóny v zadní části zahrady a otevření důstojného prostranství před synagogou.


Synagogu hledejte na adrese Masarykova 111, Nové Město, 286 01 Čáslav. 

Otevírací doba synagogy je od července do srpna:

středa - neděle: 10:00 - 16:00

Má také svůj Facebookový profil.

Trasa výletu

Obtížnost: -- Vyberte obtížnost --
Vzdálenost: km