Kostel sv. Štěpána se zvonicí - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

Kostel sv. Štěpána se zvonicí

Již sedm a půl století je chrám sv. Štěpána Prvomučedníka v Kouřimi architektonickou i duchovní dominantou města.


Informace

Dějiny chrámu sv. Štěpána sahají do samých počátků historie Kouřimi. Přesná doba jeho založení dodnes není známa. Ve zdivu stavby byly zjištěny pozůstatky druhotně použitých románských kvádrů, které s největší pravděpodobností pocházejí z objektu staršího kostela. Ten existoval ještě před vznikem středověkého města, o němž se nejstarší písemná zmínka zachovala z roku 1261.

Po roce 1270 byla v úplnosti dokončena hlavní a jižní loď, nejspíše až na přelomu 13. a 14. století došlo ke vztyčení nejvyšších pater obou věží. Středověké dějiny kostela sv. Štěpána nejsou pro nedostatek zachovalých písemných pramenů dostatečně známy. Nejstarší zachovalá zmínka o něm pochází z roku 1334, kdy byla stavba poškozena požárem, jenž zachvátil celé město. Na počátku 15. století byl interiér vyzdoben cennými nástěnnými malbami.

Více informací najdete na www.kostelkourim.cz

Trasa výletu

Obtížnost:
Vzdálenost: km