Kutnohorsko Kolínsko Turistická Oblast

Výlet k Přívlacké mušli

Zruč nad Sázavou

Poznejte husí perpetum mobile

Že neexistuje téměř úplný meandr? Ale existuje. Podle svého tvaru se jmenuje „Přívlacká mušle“ a tuto přírodní raritou, která nemá obdoby v celé Evropě, naleznete v Přívlakách mezi obcemi Ledečko a Samopše na Kutnohorsku!

Navštivte romantická zákoutí řeky Sázavy kolem Samopší, kde se Sázava divoce klikatí a vytvořila dokonalý meandr. A když budete mít odvahu, vyzkoušejte si nejsofistikovanější „husí perpetuum mobile“ v Evropě!

Za start svého výletu můžete zvolit zámek Rataje nad Sázavou. Vám, kteří se na cestu vydáváte s dětmi, doporučujeme navštívit jejich expozici „Babiččiny kočárky“.

Po Cyrilometodějské stezce – poutní stezce Blaník – Říp se pak vydejte od zámku dolů k řece Sázavě. Po této značené stezce pokračujte až ke zřícenině hradu Talmberk. Po prohlídce zbytků tohoto hradu můžete pokračovat ke Kamenné kapličce a smírčímu kříži do Mrchojed. Z Mrchojed ještě kousek pokračujte po poutní stezce a pak odbočte směr Samopše a dojdete až k železniční stanici v Samopších. Následujte cestu podél řeky Sázavy a dorazíte k hradišti Vraník. V tu chvíli se ocitnete v místě nejužšího místa, které tvoří meandr řeky Sázavy.

A teď radíme, abyste nasedli do Posázavského pacifiku v železniční stanici Ledečko a do zastávky v Ratajích dojeli vláčkem. Ti, kterým je ještě hej a mají chuť pochodovat dál, budou muset přejít v Ledečku Sázavu v místech, kde se většinou naloďují nebo vyloďují partičky vodáků. Z Ledečka se zase podél Sázavy vrátíte zpět do Rataj.

A proč „perpetum mobile“? Šíje je v nejužším místě „mušle“ dlouhá pouhých 150 metrů. Už v minulosti si místní rolníci všimli, že přívlacké husy „přeťapkávaly“ tuto uzoučkou šíji a nechávaly se unášet řekou kolem poloostrova. Tato pohodová tříkilometrová okružní plavba trvala asi hodinu. Když vychytralé husy připlavaly k šíji, vylezly na břeh, přeťapkaly ji a plavba se opakovala…

V současné době místní mládež toto „husí perpetuum mobile“ napodobuje a tříkilometrovou plavbu absolvuje na člunech či jen na nafukovacích lehátkách. Potvrdilo se tak, že mnohé vynálezy vznikly pouhopouhým pozorováním přírody.

A ještě pojďme zmínit něco víc o jednotlivých místech na trase:

Samopše jsou známé jako rekreační středisko na středním toku řeky Sázavy. Jejich poklidný život výrazně změnila v roce 2018 asi nejznámější česká počítačová hra Kingdom Come: Deliverance. Situována je sice do středověku, ale její hlavní část se odehrává právě na území obce. Od té doby sem proto míří hráči z celého světa, kteří chtějí na vlastní oči vidět místa, s nimiž je spojená.

Hrad Talmberk bylo významné sídlo pánů z Úžic, kteří byli ve druhé polovině 13. století jedním z nejvýznamnějších šlechtických rodů u nás.

Posázavský pacifik je železnice, která již od roku 1903 přiváží turisty za nádhernou přírodou a snadno dostupnými historickými památkami.

Mrchojedy jsou vesnice, na jejímž konci je středověký hraniční kámen ze 14. století, kterému se říká „kamenný muž“. Dnes střeží přístup k malé ZOO. V roce 2019 ji pod názvem Hubertova zahrada založil jako záchrannou stanici Robert Porkert. Návštěvníci si oblíbili zejména švýcarské horské ovce valois, známé z pohádek o ovečce Shaun. Od areálu nás červená turistická značka zavede k zajímavé památce.

 

Trasa výletu

https://frame.mapy.cz/s/lupogokoka

Trasa výletu

► Obtížnost: Lehká

Výlety

Gastronomie

Ubytování

Objevte okolí

Vlašský dvůr

Vlašský dvůr býval právem nazýván „klenotem“ koruny českých panovníků a jeho půvab a šarm přetrval do dnešních dnů. Vlašský dvůr je bývalá královská mincovna a královský palác, národní kulturní památka celoevropského významu, s tisíciletou historií.

Zjistit více

Bývalý letohrádek Belveder

Na vrchu Vysoká nechal v letech 1696–97 postavit majitel malešovského panství František Antonín Špork (* 9. 3. 1662 – † 30. 3. 1738) barokní zámek (letohrádek) s kaplí sv. Jana Křtitele zvaný Belveder, pravděpodobně podle plánů architekta Giovanny Battisty Alliprandiho. Peníze na stavbu (jednalo se o 1400 dukátů = 5 600 zlatých) získal hrabě František Antonín Špork za velmi pikantních okolností. Během léčení v Karlových Varech je totiž vyhrál v kartách na saském kurfiřtu Fridrichu Augustovi I., pozdějším polském králi a velkoknížeti litevském. Hrabě František. Antonín Špork na Vysoké příležitostně pobýval pouze dva roky.

Zjistit více

Kamenný dům

Kamenný dům je postaven na předhusitských základech a v dnešní době patří mezi nejvýznamnější památky pozdně gotické architektury v Evropě. Kamenný dům je zároveň součástí městské památkové rezervace zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO. Dům patřil měšťanovi Prokopovi Kroupovi, který byl roku 1499 povýšen do šlechtického stavu.

Bohatě zdobený kamenný štít domu je prací mistra Brikcího Gauskeho z Vratislavi. Roku 1839 byl dům upraven a v letech 1900-1902 regotizován architektem Láblerem. Při obnově byla například doplněna socha Madony od profesora J. Kastnera.

Zjistit více