Kutnohorsko Kolínsko Turistická Oblast

Apartmány č.p. 9

Kouřim

Na náměstí v bezprostřední blízkosti kouřimského chrámu sv. Štěpána a zvonice s obrácenými zvony stojí jeden z historicky nejcennějších domů ve městě. Založen byl v polovině 13. století, a již od středověku se díky jeho poloze jednalo o jednu z „nejlepších adres“ v Kouřimi. Při pozdně gotické přestavbě kolem roku 1500 dům získal dnešní šířkově rozvinutou dispozici, přičemž se do náměstí obracel dvojicí štítů. Honosnou úroveň tehdejšího měšťanského obydlí dokládá pozdně gotické okno s tesaným ostěním a původní červenou polychromií, které se zachovalo na jižním průčelí směrem ke kostelu.

V 16. a 17. století byl tento dům v majetku významné měšťanské rodiny Kouřimských z Větčína, na konci 18. století jej pak získala rodina Wisingerova. Za jejího vlastnictví byl dům roku 1804 přestavěn do klasicistní podoby, přičemž byly odstraněny původní štíty do náměstí, a směrem do dvora vznikla pavlač s kovovým zábradlím.

Historický ráz domu do značné míry setřely novodobé úpravy z druhé poloviny 20. století. Teprve v současnosti rodina Waschingerova prováděnými obnovami památné stavbě vrací její zapomenuté kouzlo dávných staletí.

Apartmány čp.9 najdete v Kouřimi na Mírovém náměstí 9.

Pro rezervaci a detailní informace navštivte webové stránky Apartmánů čp.9.

A zkuste taky virtuální prohlídku apartmánů.

Mapa

V blízkosti
najdete

Kostel sv. Štěpána se zvonicí

Kouřim

Muzeum lidových staveb

Kouřim

Výlety

Gastronomie

Ubytování

Objevte okolí

Sankturinovský dům a Galerie Felixe Jeneweina

Impozantní palác s barokní fasádou, který tvoří dominantu Palackého náměstí, pamatuje nejdávnější počátky města. Archeologické nálezy dokládají, že v závěru 13. století zde stál věžový dům, jehož gotická věž sloužila k bydlení, ale také k obranným účelům, neboť v areálu domu se nacházel výrobní objekt, kde se zřejmě hutnilo stříbro. Později byly k tomuto „základu“ připojeny ještě další objekty.

Zjistit více

Areál zámku a muzea Kačina

Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v České republice. Je to příklad klasicistní nebo-li empírové architektury a vystavěn je v naprosto čistém stylu. Od dob svého vzniku nedoznal zámek žádných architektonických změn.

V areálu zámku sídlí Národní zemědělské muzeum, které je prezentováno expozicí „Království včel“, „Příběh dřeva“ nebo „Modely lidových staveb“.

Zjistit více

Muzeum lidových staveb

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek.

Zjistit více