Kutnohorsko Kolínsko Turistická Oblast

Kostel sv. Štěpána se zvonicí

Kouřim

Již sedm a půl století je chrám sv. Štěpána Prvomučedníka v Kouřimi architektonickou i duchovní dominantou města.

Dějiny chrámu sv. Štěpána sahají do samých počátků historie Kouřimi. Přesná doba jeho založení dodnes není známa. Ve zdivu stavby byly zjištěny pozůstatky druhotně použitých románských kvádrů, které s největší pravděpodobností pocházejí z objektu staršího kostela. Ten existoval ještě před vznikem středověkého města, o němž se nejstarší písemná zmínka zachovala z roku 1261.

Po roce 1270 byla v úplnosti dokončena hlavní a jižní loď, nejspíše až na přelomu 13. a 14. století došlo ke vztyčení nejvyšších pater obou věží. Středověké dějiny kostela sv. Štěpána nejsou pro nedostatek zachovalých písemných pramenů dostatečně známy. Nejstarší zachovalá zmínka o něm pochází z roku 1334, kdy byla stavba poškozena požárem, jenž zachvátil celé město. Na počátku 15. století byl interiér vyzdoben cennými nástěnnými malbami.

Více informací najdete na www.kostelkourim.cz

Mapa

V blízkosti
najdete

Zámek v Kostelci nad Černými lesy

Kouřim

Muzeum lidových staveb

Kouřim

Výlety

Gastronomie

Ubytování

Objevte okolí

Chrám sv. Barbory

Chrám svaté Barbory, klenot pozdní gotiky a jedna ze čtyř staveb katedrálního typu v Čechách, je spolu s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele a historickým centrem Kutné Hory zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Zjistit více

Zámek v Kostelci nad Černými lesy

Původní hrad s názvem Černý Kostelec je poprvé zmiňován v roce 1348. Po vzniku Československa v roce 1918 byl zámek i panství Černý Kostelec vyvlastněn při pozemkové reformě a přešel do majetku státu. V současnosti na zámku sídlí Lesy ČZU, které jsou vysokoškolským lesním statkem České zemědělské univerzity v Praze. V letní sezoně je pro veřejnost otevřen prohlídkový okruh, ve kterém se návštěvníci dozví mnoho zajímavého z bohaté minulosti této unikátní stavby spojené s mnoha zvučnými jmény aktérů naší historie a jejich rody.

Zjistit více

Kamenný dům

Kamenný dům je postaven na předhusitských základech a v dnešní době patří mezi nejvýznamnější památky pozdně gotické architektury v Evropě. Kamenný dům je zároveň součástí městské památkové rezervace zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO. Dům patřil měšťanovi Prokopovi Kroupovi, který byl roku 1499 povýšen do šlechtického stavu.

Bohatě zdobený kamenný štít domu je prací mistra Brikcího Gauskeho z Vratislavi. Roku 1839 byl dům upraven a v letech 1900-1902 regotizován architektem Láblerem. Při obnově byla například doplněna socha Madony od profesora J. Kastnera.

Zjistit více