Muzeum Ostrov lidových krojů - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

Muzeum Ostrov lidových krojů

Muzeum Ostrov lidových krojů je výsledkem geniálního nápadu a neutuchající píle vlastníků ostrovského poplužního dvora. Rozhodujícím faktorem vedoucím ke vzniku tohoto muzea byl zájem o minulost venkova a s tím související vznik publikace „Historie Bohdanečska“. Existence ostrovského poplužního dvora, sbírka lidových krojů a trvalý zájem o historii české vesnice vytvořily společně podmínky vznik muzea lidových krojů České republiky.Informace

V Muzeu Ostrov lidových krojů se můžete těšit na 260 úplných lidových krojů instalovaných na figurínách, z čehož 40 figurín tvoří kroje z německých oblastí. Celkem expozice disponuje téměř 4000 exponáty, z toho je například 64 zlatých ženských čepců, 300 ženských šátků, 100 párů historické krojové obuvi, 40 krojovaných panenek atd.

Idea zřízení muzea s trvalou expozicí lidových krojů vznikla díky rozsáhlé rekonstrukci souboru budov poplužního dvora v obci Ostrov u Zbraslavic. Areál byl založen ve středověku (první zmínka pochází z roku 1257) jako sídlo drobné šlechty. Čtyřiceti majitelům se během osmi století podařilo vybudovat venkovské panské sídlo, které si dodnes uchovalo charakter zemědělského statku s převažující barokní architekturou. Rekonstruované budovy dnes slouží několika účelům (ubytování, kanceláře, sklady apod.). Vlastníci se rozhodli věnovat významnou část tohoto prostoru projektu atraktivní veřejné expozice historických venkovských oděvů – lidových krojů.

Muzeum otevírá pro veřejnost 5. září 2021. Otevírací doba je vždy od úterý do neděle od 10 do 17 hodin. 

Detailní informace hledejte na webu muzea. 

Trasa výletu

Obtížnost: -- Vyberte obtížnost --
Vzdálenost: km