Výstup na Kaňk a návštěva kamenné rozhledny - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

Výstup na Kaňk a návštěva kamenné rozhledny

Cesta do pravěku

Věřte nebo nevěřte, před více než 90 milióny lety tu všude bylo moře, jen vrchol Kaňku z něj vyčníval jako ostrov. Důkazem je zbytek příbojového útesu s množstvím pravěkých zkamenělin, dnes známý jako národní přírodní památka Kaňk. Zveme vás na malý výšlap k tomuto pozoruhodnému místu.

Cestu doporučujeme zahájit prohlídkou katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlec. Od katedrály povede vaše cesta k pozůstatkům mořského příbojového útesu – do národní přírodní památky Kaňk. V 19. století se zde nacházel lom. Později tu bylo díky četným nálezům pravěkých zkamenělin vyhlášeno chráněné území, které se stalo vyhledávaným cílem procházek a třetím zastavením Stříbrné stezky – okružní naučné stezky kolem Kutné Hory.

Uprostřed kaňkovského lesa se nachází výletní restaurace Havířská bouda s rozhlednou nazvanou podle vrchu, na němž byla vystavěna. Rozhledna je vysoká 30 m a byla vybudována v roce 2013 z masivního kamenného kyklopského zdiva. Na její vrchol vystoupíte po 144 schodech, případně můžete využít výtah, díky němuž je rozhledna přístupná i pro handicapované. Krytá vyhlídková terasa s kavárnou a restaurací pro 20 osob nabízí nejen výhled na panorama Kutné Hory, ale také do širokého okolí.

Až se občerstvíte a vynadíváte do širokého rovinatého okolí, tak pokročte ještě dále až k památníku hornických bouří, který připomíná jedny z největších hornických nepokojů v českých zemích, které začaly v roce 1494 za vlády Vladislava II. Jagelonského a vyvrcholily o dva roky později. 

Od památníků vás dovedeme k vyhlášené restauraci Pašinka v části Kutné Hory Kaňk, kde náš výlet končí. Zpět se dostanete po chodníku podél hlavní silnice nebo po lesních stezkách vedoucích pod vrcholem Kaňk. 


Information

Národní přírodní památka Kaňk je nejvýznamnější paleontologickou lokalitou svrchněkřídového období v Česku. Území je chráněné od roku 1933. Spadají pod něj dva velké lomy, Horní a Dolní, jeden menší lom a přilehlá vegetace suchých trávníků.

Předmětem ochrany je někdejší drobný jámový vápencový lom s pozůstatky mořského příbojového útesu křídového stáří (vrchol Kaňku v oněch dobách tvořil ostrov, vyčnívající z moře), stupně svrchní cenoman až spodní turon s četnými zkamenělinami mlžů, mechovek a dírkovců. V minulosti zde pracovali význační čeští i zahraniční paleontologové (z domácích např. prof. Antonín Frič a prof. Filip Počta), kteří odtud popsali několik nových druhů druhohorních živočichů. Lokalita je ohrožena zejména nekontrolovaným pohybem návštěvníků a odlamováním kusů hornin. Periodickým problémem je také zarůstání bývalého lomu různými křovinami.

Lokalitou prochází žlutě značená turistická stezka ze Sedlce na Kaňk a též severní část naučné stezky Stříbrná stezka (zastavení č. 3).

Další detaily k výletu najdete i na Výletech do přírody, které zpracovala Agentura ochrany krajiny a přírody ČR ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody. 

Trasa výletu

Obtížnost: lehká
Vzdálenost: 6 km