Národní muzeum pivovarnictví - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

Národní muzeum pivovarnictví

V Černokosteleckém pivovaru z roku 1842 vzniká na ploše 4.000 m2 Národní muzeum pivovarnictví představující pivovarnické technologie Rakouska - Uherska. Stane se také muzeem s největší varnou na přímý otop dřevem na světě. 

O vznik Národního muzea pivovarnictví se zasloužili Tomáš Vodochodský a Milan Starec, kteří v roce 2001 zakoupili uzavřený pivovar v Kostelci nad Černými lesy, v němž nyní realizují své společné pivovarské sny.


Informace

Muzeum v Kostelci nad Černými lesy se nachází v ojedinělých autentických prostorách historické sladovny, pivovaru a sladového žentouru, kde se dochovala mimo jiné funkční historická technologie z 30. let 20. století a zároveň se stavebně dochovaly dvě základní fáze z výstavby pivovarského areálu. Jednak původní pozdně barokní dispozice z roku 1840 a dále přestavba pivovaru na parní pohyb ze samého závěru 19. století. Ve 20. a 30. letech 20. století po převzetí pivovaru akciovou společností místních hostinských došlo k instalaci ve své době nadčasových pivovarských technologických celků, které se z velké části dochovaly dodnes.

Jedinečná sestava technologických zařízení v původních prostorách sladovny a pivovaru představuje zcela unikátní pohled na architekturu industriálních staveb, historickou funkční pivovarskou technologii a samotnou historii pivovarství v českých zemích od výstavby prvních historických pivovarů po současnost. Expozice je v rámci České republiky zcela jedinečná, a dokonce obsahuje technologické sestavy ojedinělé v celosvětovém měřítku (největší varna na přímý otop dřevem na světě, jediný funkční sprchový aparát v ČR, funkční ocelové chladicí štoky, největší krov nad žentourovým mlýništěm, bednářská dílna, jediný elevátor na led v ČR apod.). Součástí pivovarského muzea je taktéž rozsáhlá databáze cca 4 000 historických pivovarů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Více detailů hledejte na webových stránkách muzea

Další informace najdete na Facebookovém profilu.

Pokud chcete muzeum kontaktovat, tak to můžete prostřednictvím e-mailu na prohlidky@nmpivovarnictvi.cz. 

Trasa výletu

Obtížnost: -- Vyberte obtížnost --
Vzdálenost: km