Výstup na Kaňk a návštěva kamenné rozhledny - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

Výstup na Kaňk a návštěva kamenné rozhledny

Cesta do pravěku

Věřte nebo nevěřte, před více než 90 milióny lety tu všude bylo moře, jen vrchol Kaňku z něj vyčníval jako ostrov. Důkazem je zbytek příbojového útesu s množstvím pravěkých zkamenělin, dnes známý jako národní přírodní památka Kaňk. Zveme vás na malý výšlap k tomuto pozoruhodnému místu.

Cestu doporučujeme zahájit prohlídkou katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlec. Od katedrály povede vaše cesta k pozůstatkům mořského příbojového útesu – do národní přírodní památky Kaňk. V 19. století se zde nacházel lom. Později tu bylo díky četným nálezům pravěkých zkamenělin vyhlášeno chráněné území, které se stalo vyhledávaným cílem procházek a třetím zastavením Stříbrné stezky – okružní naučné stezky kolem Kutné Hory.

Uprostřed kaňkovského lesa se nachází výletní restaurace Havířská bouda s rozhlednou nazvanou podle vrchu, na němž byla vystavěna. Rozhledna je vysoká 30 m a byla vybudována v roce 2013 z masivního kamenného kyklopského zdiva. Na její vrchol vystoupíte po 144 schodech, případně můžete využít výtah, díky němuž je rozhledna přístupná i pro handicapované. Krytá vyhlídková terasa s kavárnou a restaurací pro 20 osob nabízí nejen výhled na panorama Kutné Hory, ale také do širokého okolí.

Až se občerstvíte a vynadíváte do širokého rovinatého okolí, tak pokročte ještě dále až k památníku hornických bouří, který připomíná jedny z největších hornických nepokojů v českých zemích, které začaly v roce 1494 za vlády Vladislava II. Jagelonského a vyvrcholily o dva roky později. 

Od památníků vás dovedeme k vyhlášené restauraci Pašinka v části Kutné Hory Kaňk, kde náš výlet končí. Zpět se dostanete po chodníku podél hlavní silnice nebo po lesních stezkách vedoucích pod vrcholem Kaňk. 


Pěšky
S kočárkem
Na kole

Informace

Národní přírodní památka Kaňk je nejvýznamnější paleontologickou lokalitou svrchněkřídového období v Česku. Území je chráněné od roku 1933. Spadají pod něj dva velké lomy, Horní a Dolní, jeden menší lom a přilehlá vegetace suchých trávníků.

Předmětem ochrany je někdejší drobný jámový vápencový lom s pozůstatky mořského příbojového útesu křídového stáří (vrchol Kaňku v oněch dobách tvořil ostrov, vyčnívající z moře), stupně svrchní cenoman až spodní turon s četnými zkamenělinami mlžů, mechovek a dírkovců. V minulosti zde pracovali význační čeští i zahraniční paleontologové (z domácích např. prof. Antonín Frič a prof. Filip Počta), kteří odtud popsali několik nových druhů druhohorních živočichů. Lokalita je ohrožena zejména nekontrolovaným pohybem návštěvníků a odlamováním kusů hornin. Periodickým problémem je také zarůstání bývalého lomu různými křovinami.

Lokalitou prochází žlutě značená turistická stezka ze Sedlce na Kaňk a též severní část naučné stezky Stříbrná stezka (zastavení č. 3).

Další detaily k výletu najdete i na Výletech do přírody, které zpracovala Agentura ochrany krajiny a přírody ČR ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody. 

Trasa výletu

Obtížnost: lehká
Vzdálenost: 6 km