Procházka Libickým luhem u Kolína - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

Procházka Libickým luhem u Kolína

Průzkumná cesta za žábronožkou sněžní

Tento výlet doporučujeme obzvlášť v jarních měsících, ale jen pokud milujete vůni česneku. Na jaře je tento výlet doprovázen intenzivní vůní medvědího česneku  a v tůních v tuto dobu zahlédnete třeba žábronožku sněžní nebo listonoha jarního. A to je něco! 

Připravte si voděodolné boty a vychutnejte si procházku národní přírodní rezervací v oblasti niv nacházejících se pouhých 190 m. n. m.  


Pěšky
S kočárkem
Na kole

Informace

Procházku Libickým luhem můžete naplánovat od železniční stanice Velký Osek, kde se napojíte na žlutou turistickou značku, která vás dovede až do rezervace. Středem rezervace pak prochází také červená turistická značka Libice nad Cidlinou – Kolín. 

Pokud zvolíte tempo procházky, tak se nebojte, celý výlet by měl mít něco kolem 3 kilometrů. A tak můžete svoje kroky opravdu vychutnávat a kochat se!

Vstup mimo lesní cesty je přísně zakázán!

Národní přírodní rezervace Libický luh se rozkládá v ploché labské nivě jihovýchodně od soutoku Labe s řekou Cidlinou, mezi obcemi Libice nad Cidlinou a Velký Osek. Území útvářela především činnost řeky Labe, které až do 20. let 20. století neustále měnilo svůj tok.

Na území rezervace se nacházejí velmi cenné lesní loučky, kde roste řada vzácných rostlin. Zcela jiná vegetace pak porůstá vysoké břehy Labe, kde je suchá a značně písčitá půda. Pozoruhodné jsou nálezy 12 druhů epifytických lišejníků (rostoucích v korunách stromů); tyto druhy jsou velmi citlivé na čisté ovzduší. Průzkum dále odhalil výskyt celkem 131 druhů mechorostů, z nichž je 14 druhů obsaženo v Seznamech ohrožených druhů mechorostů ČR, z toho 4 druhy jsou kriticky ohrožené.

Trasa výletu

Obtížnost: střední
Vzdálenost: 6,9 km