Pohodová plavba z Týnce nad Labem - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

Pohodová plavba z Týnce nad Labem

Moje první plavba po Labi 

Na severu Labe a na jihu Sázava, tak to je Kutnohorsko a Kolínsko. Pojďte využít toho, že naši oblast protíná splavná řeka a naplánujte si pohodový výlet z Týnce nad Labem v délce dle vašich možností. Zažijete romantiku se špetkou dobrodružství a to je pro smysluplné strávení volného času dostatečné, ne?

Kutnohorsko a Kolínsko - místa, kam se budete rádi vracet

#LoveKUKO


Pěšky
S kočárkem
Na kole

Informace

Na této trase z Týnce n/L proti proudu proplujeme bývalým chvaletickým přístavem kde byla vykládka uhlí pro zdejší elektrárnu a můžeme pokračovat do Řečan n/L. Tam lze plavbu ukončit a pokračovat například prohlídkou světoznámého hřebčína v Kladrubech nad Labem. Z kteréhokoliv místa na této trase se lze vrátit zpět, časový plán není ničím omezen.

Trasa z Týnce n/L po proudu začíná proplavením týneckou plavební komorou. Následuje krátký úsek řeky k plavební komoře Veletov, která je nejvyšší na středním Labi. Po jejím překonání jsme v dlouhé zdrži kolínského jezu a můžeme doplout až do kolínského přístavu, kde lze plavbu ukončit. Vlakové nádraží je vzdálené cca 350 metrů. Zde může být časový plán narušen čekáním na proplavení komor.

Nástupní místo Veletovská zátoka

Toto místo je zejména vhodné pro kombinaci s cyklovýletem, autem je hůře přístupné. Veletovská zátoka se nachází v kolínské zdrži, takže kombinuje možnosti plavby po proudu do Kolína, nebo proti proudu do Týnce n/L.

Více informací přineseme brzo! 

Připravujeme na letní sezonu 2022.

Výlet si plánujte s dostatečným předstihem. Je zcela nezbytné zavolat a domluvit se s kapitánem lodi na telefonním čísle +420 603 520 670....... nebo napsat na e-mail: i.jirout@seznam.cz

Trasa výletu

Obtížnost: lehká
Vzdálenost: 22,7 km