Naučná stezka údolím říčky Vrchlice k Velkému rybníku - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

Naučná stezka údolím říčky Vrchlice k Velkému rybníku

Údolí Vrchlice je krásným místem pro výlet v kteroukoli roční dobu. Toto místo si zamiloval dokonce spisovatel Emil Frýda, který vešel do dějin literatury jako Jaroslav Vrchlický. Údolím vede naučná stezka, která seznamuje se starými doly, jejich štolami, mlýny i flórou a faunou, která výletníky obklopuje. Na konci údolí objevíte také malebné vodopády.


Informace

Údolím Vrchlice vedla před 2. světovou válkou poutní stezka na zámek Roztěž. Jako připomínka na tyto časy stojí na začátku údolí barokní Boží muka. Během středověku zde bylo vykutáno i několik štol. Jsou to průzkumné štoly a v několika z nich se dokonce těžila po nějakou dobu i ruda.

Velký rybník tvoří dnes jeden z nejvýznamnějších krajinných prvků v údolí. Vznikl už ve středověku a to jako zásobárna vody pro pohon strojů v kutnohorských dolech. Obnoven byl pak roku 1850 kvůli mlýnům. Jeho hráz dosahuje výšky až 16 metrů. Ozdobou údolí jsou také dva vodopády, které vznikly uměle na protilehlých postranních výpustích při bocích hráze. Celková výška je 3,5 metru u levostranného, a 7 metrů u pravostranného. Kolem levého vede turistická trasa, k pravostrannému musíte přístupovou trasou brodem přes potok. Levý tvoří vodní proud, který padá kaskádovitě a přímočaře stéká přes ukloněné břidlice. Pravý je divočejší, vysekán byl v podobě ukloněného koryta, zakončeného štěrbinou se třemi stupni, které mění tvar a šířku.