Náměstí Jana Žižky z Trocnova - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

Náměstí Jana Žižky z Trocnova

Historické město Čáslav má neuvěřitelně velké a prostorné hlavní náměstí – náměstí Jana Žižky z Trocnova. Najdete tam možnost k posezení, je tam kašna, Mariánský sloup a samozřejmě i pomník Jana Žižky.


Informace

Město má už od počátku gotický vnitřní půdorys, velké centrální náměstí, kterému dominuje radnice a k němu připojena pravoúhlá uliční síť. Město bylo vymezeno hradbami, které jsou z jedné třetiny zachovány. Opevnění bylo postaveno v 13. století a tvořila ho 10 m Vysoká kamenná zeď, mnoho bašt a tři věže.

Do města se vcházelo čtyřmi branami. Dodnes je zachovalá válcová Otakarova věž, jež stávala při Brodské bráně. Barokní Mariánský sloup pochází z let 1745 až 1746, přičemž upravený byl v roce 1854. Na jeho vrcholu se nachází soška Panny Marie, na volutách podstavce jsou sochy svatých Jana Nepomuckého, Prokopa, Floriána a Šebestiána. Sloup byl nově restaurován v roce 1996, tedy před 23 lety. Pomník Jana Žižky, který je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, byl odhalen v roce 1881, kdy ji podle, na základě vítězného návrhu Josefa Václava Myslbeka v soutěži z roku 1878, vytesali František Hergessel a Antonín Wiehl. Podstavec z roku 1879 navrhl novorenesanční architekt Antonín Wiehhl.

Trasa výletu

Obtížnost:
Vzdálenost: km