Kostel sv. Bonifáce - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

Kostel sv. Bonifáce

Dnešní kostel zasvěcený svatému Bonifáci ve vsi Lochy u Čáslavi stojí na skalnatém ostrohu nad pravým břehem potoka Klejnárky již téměř 700 let. Je to jednoduchá drobná stavba s plochostropou lodí obdélného půdorysu, s pětibokým zaklenutým presbyteriem (kněžištěm) bez opěrných pilířů a nízkou věží čtvercového půdorysu. Loď a presbyterium jsou příkladem dobře dochované vesnické kostelní stavby gotického stavebního stylu, která změnila od doby svého vzniku svůj vnější vzhled pouze velmi málo. Největší viditelnou změnou byla přístavba věže, ke které došlo nejspíše až v 17. století.


Informace

Památný hřbitov okolo kostelíka, je datován podle kroniky Hájka z Libočan k roku 803 kde údajně Lech Česlav kázal svým synům aby jej pochovali, na památném pohřebišti v Loších.

Podle zatím nepotvrzené hypotézy nechal na místě dnešního kostelíka postavit jednu z prvních církevních památek v Čechách sv. Vojtěch na panství svého otce Slavníkovce.

Trasa výletu

Obtížnost: -- Vyberte obtížnost --
Vzdálenost: km