Kostel sv. Bartoloměje - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

Kostel sv. Bartoloměje

Hřbitovní kostel sv. Bartoloměje pochází pravděpodobně z konce 13. století ajeho podoba je zřejmě ovlivněna kamenickou hutí v Kouřimi.


Informace

Na území Třebovle, malé obce na Kolínsku se 400 obyvateli, se nachází velmi zajímavá, raně gotická, památka.

Písemně je Kostelík poprvé zmíněn v roce 1352 nebo 1354 jako jeden z farních kostelů kouřimského děkanátu. V interiéru kostela byl nedávno objeven rozsáhlý soubor středověkých nástěnných maleb, které byly objeveny Vlastimilem a Tomášem Bergerovými v letech 2002 - 3. Tyto malby původně pokrývaly všechny stěny kostela. 

Nejlépe se zachoval cyklus maleb na východní stěně presbytáře, kde je v horní polovině zachycen výjev klanění Tří králů (vlevo od okna mudrcové s dary, vpravo pak Panna Maria s Ježíškem a sv. Josefem), v dolní části vlevo je to Zvěstování Panny Marie a vpravo výjev Dvanáctiletý Ježíš v jeruzalémském chrámě, jak diskutuje s učiteli poté, co se o pesachu ztratil rodičům (Z. Všetečková malbu ze sond mylně považovala za trůnící Moudrosti Boží, zobrazenou jako sedící ženskou postavu se starozákonními proroky v židovských kloboucích).

Trasa výletu

Obtížnost:
Vzdálenost: km