Kostel Narození Panny Marie s hrobní kaplí - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

Kostel Narození Panny Marie s hrobní kaplí

Roku 1882 dal kníže Karel z Auerspergu postavit v empírovém stylu rodinnou hrobní kapli sv. Kříže. V dolní části stavby je umístěna krypta pro příslušníky rodu Auerspergů, nad ní umístěna kaple.


Informace

Zařízení kaple je novodobé. Jelikož tato kaple byla postavena nedaleko řeky Doubravy a často byla postižena záplavami, nechali Auerspergové roku 1913 postavit v nedalekých Markovicích nový kostel sv. Anny s pseudorománskou rodinnou hrobkou.

Jednalo se o kopii dómu v Šibeniku v Dalmácii. Roku 1986 v souvislosti s rozšiřováním těžby kamene v nedalekém kamenolomu musel být kostel i s hrobkou zbourán.