Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie představuje hodnotnou původně středověkou sakrální stavbu, zbarokizovanou v roce 1720. Dochovány jsou zde cenné architektonické a uměleckořemeslné prvky. Areál kostela spolu se sousední farou tvoří architektonicky i urbanisticky velmi hodnotný celek.


Informace

Na mírném návrší jižně od Kutné Hory leží osada Bykáň. Má 13 domů s 29 obyvateli. Jméno Bykáň odvozují někteří od Bitváň nebo Bijáň, od bitvy, která tu kdysi byla. Bykáň byla sídlem duchovní správy již od 13. stol., neboť od r. 1283 byla farní osadou s vlastním kostelem. Za jasných dnů je z Bykáně krásný rozhled do okolí. Asi l km od obce stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

Trasa výletu

Obtížnost: -- Vyberte obtížnost --
Vzdálenost: km