Karlovo náměstí - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

Karlovo náměstí

Karlovo náměstí bylo a je centrem života historického i současného Kolína. Náměstí obklopuje více než dvacet domů ze 13. a 14. století, které doplňují dvě hodnotné ukázky moderní architektury – budova bývalé městské spořitelny a funkcionalistický obchodní dům firmy Baťa. Střed náměstí zdobí neoklasicistní kašna a barokní Mariánský sloup.


Informace

Jeho pravidelná pravoúhlá plocha o rozloze přibližně 9 500 m2 byla vymezena již při založení města v polovině 13. století. Tehdy byla rozvržena i síť pěti hlavních ulic, vycházejících z koutů a ze středu jižní strany. 

Všechny v minulosti směřovaly k městským branám. Náměstí původně sloužilo jako tržiště, jehož význam se odvíjel od polohy města na tzv. Trstěnické stezce spojující Prahu s Moravou a východní Evropou. Konaly se zde také různé církevní i světské slavnosti, často zde při svém průchodu Kolínem tábořila domácí i cizí vojska. Uprostřed náměstí stojí neoklasicistní kašna, vybudovaná na místě starší nádrže v roce 1870. 

Do její obruby jsou zasazeny dvě litinové kartuše s městským znakem. V sousedství kašny se tyčí barokní mariánský sloup z roku 1682. Postaven byl na paměť odvrácení epidemie moru, které v roce 1680 na území kolínské farnosti podlehlo 826 lidí. Monument, nesoucí na vrcholu sochu Panny Marie Immaculaty, byl roku 1763 na počest ukončení sedmileté války rozšířen o balustrádu se sochami sv. Gotharda, Floriána, Jana a Pavla. 

Dnes je původní sochařská výzdoba sloupu nahrazena kopiemi. Nejvýznamnější budovou na náměstí je radnice. Její jádro tvoří gotický dům rodiny Kollerů, který obec zakoupila v roce 1494. Dnešní podobu radnice získala při neorenesanční přestavbě v letech 1887-1889 podle návrhu Jana Wejrycha. Na západní stěně obřadní síně je zavěšen rozměrný impresionistický triptych „Kolín ve třech denních dobách“, který v roce 1926 vytvořil Václav Radimský, působící v mládí ve Francii jako žák Clauda Moneta. 

Ve středověkých sklepeních radnice se nachází městské lapidárium, v němž je prezentován soubor soch a sochařských fragmentů z 18. a 19. století pocházejících z území Kolína.

Prohlídky radnice a lapidária lze domluvit osobně na podatelně Městského úřadu Kolín každý pracovní den v době mezi 8.00 a 15.00 hodinou nebo telefonicky na čísle +420 321 748 111. 

Další informace naleznete na webových stránkách Městského úřadu. 

Trasa výletu

Obtížnost:
Vzdálenost: km