Zapomenutá vůně střelného prachu - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

18. 11. - 29. 5. 2022

Zapomenutá vůně střelného prachu

Jak voní střelný prach? A voní vůbec? A víte, že zpracování střelných zbraní někdy v rozmezí 15. - 19. století se řadí mezi umělecká řemesla. Věřte nebo nevěřte. O mnohém vás může přesvědčit výstava v Regionálním muzeu v Kolíně. 


Informace

Výstavní projekt nepředstaví zbraň jako nástroj agrese, ale jako velmi zajímavý a krásný předmět užitého umění.

Hlavní myšlenkou je prezentovat vývoj palných zbraní v souvislosti s genialitou a umem dávných řemeslníků, ukázat významné mezníky vývoje palných zbraní, ale také slepé vývojové větve, zajímavosti, rarity. Současně chce výstava poukázat na puškařské řemeslo, které právem zaujímalo výsadní postavení a bylo vždy řemeslem uměleckým. Časové rozmezí 15. – pol. 19. století odpovídá době používání černého střelného prachu, jehož téma celou výstavou prostupuje.

Jedinečným tématem výstavy je představení rukodělné práce puškařů s ukázkami řemeslných postupů a výzdobných technologií, Jedná se např. o kované hlavně (postup výroby v několika fázích), ukázky techniky výzdoby, povrchové úpravy, rozpracované výrobní postupy zbraní, makety zámků apod. Součástí výstavy bude videoprojekce s ukázkami práce puškaře a kováře, interaktivní prvky (barevné pohyblivé makety zámků, zbraně k obtěžkání, pracovní listy ad.) a bohatý doprovodný program (přednášky, besedy s řemeslníky, restaurátorem, výlety do zbrojnic s odborným výkladem, zážitkové střelby ad.).

Výstava probíhá v Regionálním muzeu v Kolíně, ve Veigertovském domě na Karlově náměstí. A navštívit ji můžete od 18. listopadu do května příštího rodu. 

Aktuální informace o výstavě hledejte na webových stránkách muzea. 

Výstava je realizována s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Středočeského kraje.

Trasa výletu

Obtížnost: -- Vyberte obtížnost --
Vzdálenost: km