Darujte tón - Turistická oblast KUTNOHORSKO KOLÍNSKO

30. 11. - 30. 6. 2023

Darujte tón

Pomozte ke vzniku unikátních varhan, které dosud v Čechách nebyly postaveny! Rozšířením se dosáhne větší věrnosti, stylové čistoty a bohatší zvukové rozmanitosti. Varhany budou znít monumentálněji v souladu s velikostí chrámu.

A tohle všechno se může stát v Kolíně v chrámu sv. Bartoloměje, který už od jara 2023 bude pro návštěvníky po kompletní rekonstrukci zcela otevřen. 

Aby mohlo k dokončení unikátních varhan dojít, rozhodla se kolínská farnost oslovit veřejnost a vypsat sbírku spojenou s adopcí jednotlivých píšťal.


Informace

Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně spěje ke zdárnému dokončení oprav, které zde probíhají více než 20 let. Nicméně teprve v samotném průběhu rekonstrukce – po očištění kůru, odvezení stávajícího nástroje a po důkladném průzkumu dispozic a akustických možností varhanního kůru – navrhla varhanářská firma Dlabal a Mettler s.r.o. z Olomouce spolu se zhotovitelem Jaromírem Krátkým z Krnova (po pečlivé konzultaci s p. Gripentrogem, odborníkem na ladění tohoto typu varhan) rozšířit nástroj o další rejstříky a přidání třetího manuálu.

Pomozte ke vzniku unikátních varhan v Kolíně v chrámu sv. Bartoloměje. Přispět můžete osobně na faře, nebo přes platformu DONIO

Informace získáte také na webu farnosti.

Více informací získáte případně na telefonu: 601 102 749 (příjem hovorů pondělí-pátek od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00).

Trasa výletu

Obtížnost: -- Vyberte obtížnost --
Vzdálenost: km